Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
VIJF JAAR GDPR!
Vandaag blaast de General Data Protection Regulation (hierna: GDPR)[1] vijf kaarsjes uit. Naar aanleiding van...
#DATA PROTECTION OFFICER #GEGEVENSBESCHERMING #GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT #VIJF JAAR GDPR
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
Einde anonieme crypto
Europa stelt een einde aan anonieme crytpotransfers. Volgens het akkoord zal er bij elke transactie...
#antiwitwas #crypto #FATF #GDPR #Privacy
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
UBO-register mag dan toch niet openbaar gemaakt worden voor het publiek
Het UBO-register mag dan toch niet openbaar gemaakt worden voor het publiek Met het arrest...
#anti-witwas #compliance #GDPR #Privacy #UBO #UBO-register #ultimate beneficial owner
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
RECHT OP INZAGE
Als betrokkene waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u steevast het recht op inzage. Dit...
#BETROKKENE #GDPR #Privacy #RECHT OP INZAGE #RECHTEN
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
HOE KAN MEN PHISHING OF SMISHING VOORKOMEN?
In onze vorige bijdrage[1] kon u al lezen dat phishing in 2020 en 2021 een...
#CYBERCRIMINALITEIT #INTERNET #OPLICHTING #PHISHING #SAFE ON WEB #SMISHING #TIPS
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
CAP-REGISTER: HET OORDEEL VAN HET GRONDWETTELIJK HOF OVER DE TOEGANG VAN DE FISCUS TOT DE REKENINGSALDO’S VAN DE BELG
In onze vorige bijdrage[1] kon u al lezen dat sinds 31 januari 2022 het CAP-vermogensregister...
#CAP-REGISTER #CENTRAAL AANSPREEKPUNT VAN REKENINGEN EN FINANCIËLE CONTRACTEN #ELEKTRONISCHE DATABANK #FISCUS #GRONDWETTELIJK HOF #NATIONALE BANK VAN BELGIË #REKENIGSALDO'S
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
FINANCIËLE STEUNVERLENING BIJ DE OVERNAME VAN EEN VENNOOTSCHAP VOORTAAN TOEGELATEN?
Met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) werd de regelgeving inzake financiële steunverlening...
#FINANCIËLE STEUNVERLENING #FLEXIBILISERING #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPPEN #VERBOD #WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
HET RECHT OM ALS WERKNEMER ONBEREIKBAAR TE ZIJN: DEADLINE VERSTREKEN OP 1 APRIL 2023
In november 2022 werd door de federale regering afgeklopt op een arbeidsdeal[1]. Het betreft een...
#ARBEIDSDEAL #DEADLINE #DIGITAAL #GECONNECTEERD #WERKNEMER
STUDIO-LEGALE
WE ARE HIRING: ADVOCAAT- STAGIAIR(E)!
STUDIO | LEGALE is op zoek naar een zeer gemotiveerde en enthousiaste advocaat-stagiair(e), die klaar...
#AANSPRAKELIJKHEID #STAGE #STUDIO-LEGALE #VACATURE #VERKEERSRECHT
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
HOE RECHTSGELDIG IS DE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING?
Met de eIDAS Verordening[1] heeft Europa getracht de rechtszekerheid en het vertrouwen in elektronische transacties...
#AUTHENTICITEIT #CONSUMENTEN #DIGITALE HANDTEKENING #eIDAS-VERORDENING #ELEKTRONISCHE TRANSACTIES #INTEGRITEIT #ONDERNEMINGEN #RECHTSGELDIGHEID
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
RECHTSPRAAK GBA: BESLISSING TEN GRONDE NR. 53/2020 VAN 1 SEPTEMBER 2020
Betreft        Een ex-burgemeester gebruikt gegevens verzameld tijdens zijn mandaat voor het sturen van een e-mail...
#BURGEMEESTER #DOELBINDING #GBA #GDPR #VERKIEZINGEN
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Eva WILLEMS
Eva WILLEMS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BURGELIJK RECHT #HUURRECHT #INCASSO #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
VERPLICHTE ELEKTRONISCHE B2B-FACTURATIE
Minister van Financiën, Vincent van Peteghem, wil elektronische facturatie of e-invoicing binnenkort tussen ondernemingen verplicht...
#BELEID #DIGITALISERING #FACTURATIE #INVOICE #UBL
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
MOGEN INFLUENCERS HUN WOONPLAATS GEHEIM HOUDEN EN AAN WELKE VOORWAARDEN I.V.M. RECLAME MOETEN ZIJ VOLDOEN?
In het najaar van 2022 kregen onze bekendste influencers een boodschap in de bus van...
#EUROPESE RICHTLIJN #GEHEIM HOUDEN #INFLUENCER #MAATSCHAPPELIJKE ZETEL #ONDERNEMING #RECHT OP PRIVÉLEVEN #RECLAME #SOCIALE MEDIA #WETBOEK ECONOMISCH RECHT
STUDIO-LEGALE
WE ARE HIRING: ADMINISTRATIEF BEDIENDE FULLTIME
𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐄𝐅 𝐁𝐄𝐃𝐈𝐄𝐍𝐃𝐄 fulltime (38u/week)   𝐖𝐢𝐣 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐨𝐩 𝐳𝐨𝐞𝐤 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐟𝐟𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚! Ben je...
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
DE NIEUWE TAXI-ORDONNANTIE – DÉ OPLOSSING VOOR HET JARENLANGE CONFLICT BINNEN DE BRUSSELSE TAXISECTOR?
In onze vorige bijdrage[1] kon u al lezen over het jarenlange conflict tussen de Brusselse...
#BRUSSEL #CONFLICT #PLATFORM #TAXI-ORDONNANTIE #TAXISECTOR #UBER
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
RECHTSPRAAK GBA: BESLISSING TEN GRONDE NR. 63/2020 VAN 22 SEPTEMBER 2020
Betreft        Een klacht werd ingesteld tegen Google wegens de weigering om tot verwijdering/wissing van bepaalde...
#BEVOEGDHEID #GBA #GDPR #GOOGLE #VERWIJDERING #WISSING
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
RECHTSPRAAK GBA: BESLISSING TEN GRONDE 35/2020 VAN 30 JUNI 2020
    Betreft: Teneinde een toegangsverbod ten uitvoer te brengen werd door een griffier van...
#GBA #GDPR #HERGEBRUIK PROFIELFOTO #TOEGANGSVERBOD
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
VORDERING TOT SCHORSING EN NIETIGVERKLARING BESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERING EN/OF BESTUUR VOLGENS HET WVV
  Met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) op 1...
#ALGEMENE VERGADERING #MINDERHEIDSAANDEELHOUDER #RAAD VAN BESTUUR #RECHTSPERSONEN #SCHORSING #STEMRECHTEN #VERNIETIGING #WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
EEN BASISBANKDIENST VOOR ALLE ONDERNEMINGEN – EEN REALITEIT SINDS 16 JANUARI 2023
In onze vorige bijdrage[1] kon u al lezen dat sommige ondernemingen in bepaalde sectoren moeilijkheden...
#BANKREKENING #BASISBANKDIENST #FINANCIERING #KREDIETINSTELLINGEN #ONDERNEMINGEN
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
HOE EEN GOED EUROPEES AANRIJDINGSFORMULIER INVULLEN?
Hoewel het niet altijd eenvoudig is om het hoofd koel te houden na een aanrijding,...
#AANSPRAKELIJKHEID #EAF #ONGEVAL
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
DE EBIT & EBITDA ALS UNIVERSELE MAATSTAF VOOR DE WAARDEBEPALING VAN EEN ONDERNEMING?
De begrippen EBIT en EBITDA zijn haast niet meer weg te denken binnen een overnameproces....
#EBIT #EBITDA #M&A #ONDERNEMINGEN #OVERNAMES #WAARDEBEPALING
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
RECHTSPRAAK GBA: BESLISSING TEN GRONDE NR. 64/2020 VAN 29 SEPTEMBER 2020
Betreft        Een onderneming weigert de e-mailadressen van een gewezen gedelegeerd bestuurder af te sluiten bij...
#E-MAIL #GBA #GDPR #KMO
STUDIO-LEGALE
Teal Around The World: the Belgium After Party.
Op vrijdag 3 maart nemen wij deel aan de Belgische editie van Teal Around The...
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
Bent u in regel? Vanaf heden is de klokkenluidersregeling van kracht!
Bent u in regel? Vanaf heden is de klokkenluidersregeling van kracht! In organisaties, zowel bij...
#INBREUKEN #KLOKKENLUIDER #MELDINGSKANAAL #ONDERNEMINGEN #WERKVLOER #WHISTLEBLOWING
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
SNELHEIDSOVERTREDINGEN VASTGESTELD DOOR TRAJECTCONTROLE: NEWSFLASH
HLN publiceerde vandaag een artikel over een dame die op één dag maar liefst 8...
#BOETE #EENHEID VAN OPZET #OPSLORPING #POLITIERECHTBANK #SNELHEID
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
VOORDELEN EN VALKUILEN VAN SCHENKEN
  Het is algemeen geweten dat een erfenis gepaard gaat met hoge erfbelastingen. De schenking...
#ALTERNATIEVEN #BELASTINGEN #SCHENKEN
voordelen & valkuilen van schenken de do’s & don’ts
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
HET INVORDERINGSWETBOEK VOOR DE INVORDERING VAN FISCALE EN BEPAALDE NIET-FISCALE SCHULDVORDERINGEN DOOR DE FOD FINANCIËN
De invordering van fiscale en bepaalde niet-fiscale schuldvorderingen door de FOD Financiën wordt geregeld door...
#FISCUS #FOD #INCASSO #INGEBREKESTELLING #SCHULDEN
STUDIO-LEGALE
RECHTSPRAAK GBA: BESLISSING TEN GRONDE NR. 34/2020 VAN 23 JUNI 2020
  Betreft         Verzekeringsmaatschappijen verwerken bewust persoonsgegevens van klanten die zijn opgenomen in de Kruispuntbank van...
#GBA #GDPR #KRUISPUNTBANK VOERTUIGEN
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
RECHTSPRAAK GBA: BESLISSING TEN GRONDE NR. 33/2020 VAN 19 JUNI 2020
  Betreft        Een onderneming krijgt te maken met verschillende vragen over hoe en waarom zij...
#GBA #GDPR #GESCHILLENKAMER #PERSOONSGEGEVENS #VERWERKING
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
OPFRISSING EN BLIK VOORUIT: ONRECHTMATIGE BEDINGEN
Opfrissing en blik vooruit: Onrechtmatige bedingen Wij stonden reeds eerder stil omtrent het feit dat...
#B2B #B2C #C2C #ONRECHTMATIGE BEDINGEN #VERBINTENISSENRECHT
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
WETTELIJKE INTERESTVOETEN STIJGEN FORS
De wettelijke interestvoeten stijgen fors Ook de Belgische wettelijke interestvoeten bij laattijdige betalingen ontsnappen niet...
#FINANCIEEL KLIMAAT #HANDELSTRANSACTIE #INTERESTEN #LAATTIJDIGE BETALING #STIJGING
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
DE VRIENDENERFENIS
Bij decreet van het Vlaams Parlement van 19 maart 2021 werd met ingang van 1...
#FAMILIE #GUNSTIG TARIEF #SCHENKEN #SUCCESSIEPLANNING #VERMOGENSPLANNING #VRIENDEN
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Roxanne SLEECKX
Roxanne SLEECKX
#INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #STRAFRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
STUDIO-LEGALE
GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen
Al sinds 1 februari 2021 kunnen Vlaamse steden en gemeenten beperkte snelheidsovertredingen op wegen met...
#GAS-boetes #Snelheidsovertreding #VERKEERSRECHT
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
STUDIO-LEGALE
ONEERLIJKE MARKTPRAKTIJKEN TUSSEN ONDERNEMINGEN
Het begrip oneerlijke marktpraktijken kent bijzonder veel toepassingen. In een recent gepubliceerd arrest laat het...
#CONCURRENTIE #ONDERNEMINGEN #ONEERLIJKE MARKTPRAKTIJKEN #WER
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
BROERS EN ZUSSEN HEBBEN HET RECHT OM SAMEN OP TE GROEIEN
Sinds 19 juni 2021 is het (oud) Burgerlijk Wetboek een nieuw hoofdstuk ‘broers en zussen’...
#BELANG VAN HET KIND #BROER EN ZUS #RECHT #SYMBOLISCH
STUDIO-LEGALE
Gezocht: MEDEWERKER BOEKHOUDING fulltime (38u/week)
WIJ ZOEKEN Wij zijn op zoek naar een cijfermatig talent. Ben je gedreven en leergierig?...
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 02/2019 van 2 april 2019
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 02/2019 van 2 april 2019 Een gestandaardiseerde mail met...
#GBA #GDPR #PERSOONSGEGEVENS
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Ruben BROSENS
Ruben BROSENS
#BURGERLIJK RECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #EXECUTIERECHT #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Yannick LAUWERS
Yannick LAUWERS
#CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #GDPR #INCASSO #ONDERNEMINGSRECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT
Chloë DIERCKX
Chloë DIERCKX
#ECONOMISCH RECHT (WER) #IP RECHT #IT RECHT
STUDIO-LEGALE
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 01/2019 van 2 april 2019
    Een kandidaat-burgemeester verwerkte persoonsgegevens voor een ander (onverenigbaar) doel dan waarvoor de persoonsgegevens...
#GBA #GDPR #PERSOONSGEGEVENS
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Laurie PEER
Laurie PEER
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #HUURRECHT #INSOLVENTIERECHT #VERZEKERINGSRECHT #ZAKENRECHT
STUDIO-LEGALE
Opgelet! Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022
Opgelet! Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022 Vanaf 23 november dit jaar moet een eigenaar...
##ASBEST ##ASBESTATTEST ##MILIEU #STUDIO-LEGALE #VERPLICHT
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
ART. 67TER WEGCODE: VERPLICHTE IDENTIFICATIE BESTUURDER DOOR RECHTSPERSOON
Er is de laatste weken wat heisa ontstaan in de media rond art. 67ter Wegcode....
#BOETE #IDENTIFICATIE OVERTREDER #RECHTSPERSOON #VERPLICHT
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
ART. 67TER WEGCODE: VERPLICHTE IDENTIFICATIE OVERTREDER DOOR RECHTSPERSONEN
Art. 67ter van de Wegcode bepaalt dat: “Wanneer een overtreding van deze wet en haar...
#BOETE #IDENTIFICATIE OVERTREDER #RECHTSPERSOON #VERKEERSRECHT
Jolien APPELS
Jolien APPELS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEWINDVOERING #BURGERLIJK RECHT #ERFRECHT #LICHAMELIJKE SCHADE #ONDERNEMINGSRECHT #VERKEERSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
Joost PEETERS
Joost PEETERS
#AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT #BEMIDDELING #BOUWRECHT #COLLABORATIEVE ONDERHANDELING #CONSUMENTENRECHT #CONTRACTENRECHT #ECONOMISCH RECHT (WER) #FAILLISSEMENTEN #GDPR #HANDELSRECHT #INSOLVENTIERECHT #OVERNAMES #VENNOOTSCHAPSRECHT #VERZEKERINGSRECHT
STUDIO-LEGALE
Het rookverbod: Waar wel en waar niet?
Op 15 mei 2022 verscheen de wet tot wijziging van de wet van 27 april...
#Gezondheid #LAW and LEGISLATION #Openbare Ruimte #Roken #Rookverbod #STUDIO-LEGALE
Het rookverbod: waar wel en waar niet
STUDIO-LEGALE
Studio-Legale Alle Zaken Op Een Rijtje
Het advocatenkantoor waar wij vandaag een bezoekje aan brengen heeft maar 1 doel, jou van...
#Studio-Legale Alle Zaken Op Een Rijtje
STUDIO-LEGALE
Een basisbankdienst voor alle ondernemingen. Of toch niet?
Een basisbankdienst voor alle ondernemingen. Of toch niet? Via de wet van 8 november 2020...
STUDIO-LEGALE
Snelheidsovertredingen vastgesteld door trajectcontrole
Overdreven snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Er wordt dan ook vanuit...
STUDIO-LEGALE
Strengere regels voor gsm gebruik achter het stuur sinds maart 2022
Strengere regels voor gsm gebruik achter het stuur sinds maart 2022 Art. 8.4 van de...
STUDIO-LEGALE
Vanaf 1 april 2022 geldt er een nieuwe affichage van brandstofprijzen
Vanaf 1 april 2022 geldt er een nieuwe affichage van brandstofprijzen De brandstofprijzen hebben de...
STUDIO-LEGALE
UberX: 2.000 chauffeurs op straat na beslissing Hof van beroep Brussel?
UberX: 2.000 chauffeurs op straat na beslissing Hof van beroep Brussel? Sinds 26 november 2021...
STUDIO-LEGALE
NFT’s: de nieuwste hype binnen de virtuele wereld
NFT’s: de nieuwste hype binnen de virtuele wereld NFT’s, oftewel non-fungible tokens zijn de nieuwste...
STUDIO-LEGALE
3 advocaat-stagiair(e)s gezocht!
Vacature: insolventie en burgerlijk recht WIJ ZIJN- Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven specialisatie aan...
Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!