Maand: juli 2014
PDF

Onze buurlanden doen het ons al jaren voor: Ritsen. De regel die ervoor zorgt dat het verkeer vlotter verloopt en ongevallen door misverstanden vermijdt. Vanaf 1 maart 2014 is deze gedragsregel ook in België van toepassing.

 

Voor – en nadelen

Ritsen brengt veel voordelen met zich mee. Het grootste voordeel is dat het filevorming sterk vermindert. Op de tweede plaats zorgt ritsen voor een veiligere verkeerssituatie. De reden hiervoor is dat het verschil in snelheid tussen de twee rijstroken lager of zelfs onbestaande is omdat beide rijstroken volledig gevuld zijn. Hier komt nog eens bij dat de chauffeurs minder de neiging zullen hebben om van rijstrook te veranderen waardoor er minder kans op botsingen is. Het laatste voordeel is dat er minder frustraties in het verkeer zullen zijn. Beide rijstroken gaan immers even traag vooruit waardoor iedereen op dezelfde manier benadeeld wordt.

 

Het grote nadeel aan het verplicht ritsen is dat de Belg een mentaliteitsverandering zal moeten ondergaan. Als je hiervoor de file voorbijreed om pas op het einde in te voegen dan kon je een collectieve woede van veel wachtende chauffeurs verwachten. Veel bestuurders blokkeerden zelfs de weg zodat je niet kon invoegen. Nu wordt verteld dat die ‘voorkruipers’ het altijd al bij het rechte einde hadden. Het zal niet gemakkelijk worden om deze ingeburgerde verontwaardiging uit de Belg te krijgen.[1]

 

In welke situaties moet je ritsen?

Als het verkeer vlot verloopt dan zijn de regels van ritsen niet van toepassing. De chauffeur moet de gewone regels eerbiedigen en is gebonden door de verkeersborden. Ritsen is pas verplicht als het verkeer sterk vertraagt door een smallere weg en/of als er beschikbare rijstroken zullen wegvallen.[2]

 

Ritsen in de praktijk

De wet geeft in artikel 12bis van de Wegcode aan dat de bestuurder tot vlak voor (± 300 meter) de versmalling op zijn rijstrook moet blijven rijden om vervolgens in te voegen op de aangrenzende rijstrook die wel verder loopt.[3] De bestuurders die rijden op de vrije rijstrook moeten dan vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder. In de situatie dat zowel de linker als de rechter rijstrook wegvallen, moet eerst voorrang verleend worden aan één bestuurder op de rechterrijstrook en daarna aan één bestuurder op de linkerrijstrook.[4]

 

Enkele aandachtspunten

Hieronder vindt u enkele tips zodat u vlot en veilig kan ritsen:

– Blijf op de eigen rijstrook rijden en benut de wegcapaciteit maximaal;

– De auto’s op de blijvende rijstrook moeten voorrang geven aan de auto’s die invoegen;

– Rijd op gelijke hoogte met de auto naast u die op de blijvende rijstrook rijdt;

– Hou steeds voldoende afstand;

– Sluit vlot aan bij de auto voor u zodat u ingevoegd bent;

– Tijdens het ritsen moet u de verkeersregels blijven respecteren zoals het gebruik van de richtingaanwijzer.[5]

 

Wat als je niet ritst?

Wat gebeurt er als je niet ritst op een moment dat het verplicht is? Je begaat dan een verkeersinbreuk van de eerste graad. Niet ritsen leidt dus tot een boete van 55 euro die onmiddellijk geïnd zal worden.[6]

 

Wat als je geen voorrang verleent?

De bestuurder die opzettelijk de doorgang blokkeert door van rijstrook te veranderen moet er rekening mee houden dat:

– Hij een manoeuvre uitvoert en dus bijgevolg voorrang moet verlenen aan bestuurders die de file voorbijrijden om verderop te ritsen;[7]

– Hij zich eventueel schuldig maakt aan strafbare feiten zoals het opzettelijk belemmeren van het verkeer en/of aan een daad van verkeersagressie.[8]

 

UPDATE:

https://www.elfri.be/artikel/begin-van-bewijs

[1] X., Ritsen doe je zo, www.wegenenverkeer.be/ritsendoejezo (geconsulteerd 6 mei 2014).

[2] Art. 7 koninklijk besluit 29 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 13 februari 2014.

[3] Art. 12bis koninklijk besluit 1 september 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, BS 9 december 1975.

[4] X., Ritsen doe je zo, www.wegenenverkeer.be/ritsendoejezo (geconsulteerd 6 mei 2014).

[5] Redactie, U ritst toch ook? Tips om het nooit meer fout te doen, http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1802963/2014/03/01/U-ritst-toch-ook-Tips-om-het-nooit-meer-fout-te-doen.dhtml (geconsulteerd 6 mei 2014).

[6] Koninklijk besluit 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 9 november 2005.

[7] X., Ritsen = vlot en hoffelijk, http://www.lokalepolitie.be/5415/archief/1537-ritsen-vlot-en-hoffelijk.html (geconsulteerd 6 mei 2014).

[8] Art. 7 koninklijk besluit 1 september 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, BS 9 december 1975.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!