Maand: april 2016
PDF

1.

Tegenwoordig krijgen internetgebruikers meer en meer de mogelijkheid om hun mening over een of andere dienst kenbaar te maken.

Denk wat dat betreft maar aan reisbureaus, restaurants, hotels, internetwinkels, enz.

Ook op internetfora allerhande bestaat de mogelijkheid om ongezouten zijn of haar mening te geven.

Recent diende het Hof van Beroep te Gent zich uit te spreken over de vraag of zo’n anoniem geplaatste commentaar op het internet als valsheid in informatica kan worden bestempeld (art. 210bis van het Strafwetboek).[1]

In de te beoordelen zaak had de beklaagde zich valselijk uitgegeven als cliënt van twee advocaten.

Op het internet had hij vervolgens verschillende negatieve commentaren geplaatst over deze advocaten.

De vraag bestond erin of deze commentaren als valsheid in informatica dienden te worden beschouwd.

2.

Valsheid in informatica vereist wat dat betreft volgende constitutieve bestanddelen:[2]

–          vervalsing van de waarheid via datamanipulatie;

–          gebruikmakend van een informatiesysteem of technologisch middel;

–          een bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden;

–          een verandering van de juridische draagwijdte van de gegevens.

Met betrekking tot deze laatste voorwaarde stelt het Hof van Beroep dat een anoniem geplaatste commentaar op het internet waarbij de gebruiker zijn of haar subjectieve beleving weergeeft geen valsheid in informatica uitmaakt.[3]

Er kan immers niet redelijk worden aangenomen dat dergelijke commentaren, die per definitie nagenoeg oncontroleerbaar zijn, temeer wanneer ze anoniem worden gedaan, en waarvan de juridische draagwijdte uiterst beperkt is, van aard zijn om de gemiddelde bezoeker van de betrokken website zonder meer te overtuigen van de waarachtigheid en juistheid van de vermelde commentaar of van de hoedanigheid van diegene die de commentaar plaatste, aldus het Hof.[4]

3.

Dat het anoniem plaatsen van negatieve commentaren op het internet geen valsheid in informatica uitmaakt, houdt echter geen vrijgeleide in om voortaan over om het even wie valse informatie te verspreiden op het internet.

Dergelijke handelingen kunnen nog steeds strafbaar worden gesteld onder de vorm van andere misdrijven, zoals bijvoorbeeld valse naamdracht, laster en eerroof of belaging.[5]

Daarnaast blijft uiteraard steeds de mogelijkheid bestaan om een schadevergoeding te vorderen bij de burgerlijke rechter.

 

Heeft u zelf twijfels bij het plaatsen van een commentaar of wenst u iets te ondernemen tegen een anoniem geplaatste commentaar, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Matthias Boeckstijns

Christian Clement

 

[1] Gent 19 mei 2015, RABG 2016/1, 54.

[2] A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 35.

[3] Gent 19 mei 2015, RABG 2016/1, 54.

[4] Gent 19 mei 2015, RABG 2016/1, 54.

[5] V. VEREECKE, “Anonieme internetcommentaren dringen zich niet op aan de openbare trouw” (noot onder Gent 19 mei 2015), RABG 2016/1, 73.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!