uitvoerings- procedure

Uitvoeringsprocedure

Nadat er een gunstig vonnis of een proces-verbaal van niet-betwisting werd verkregen, zal uw schuldenaar nogmaals de kans krijgen om over te gaan tot betaling en het vonnis of het Proces-verbaal vrijwillig na te leven.

Indien uw schuldenaar het vonnis of de uitvoerbare titel niet respecteert, kan er worden overgegaan tot gedwongen uitvoering.

Het vonnis of de uitvoerbare titel zal door de gerechtsdeurwaarder worden betekend bij uw schuldenaar. Dit gaat meestal gepaard met een betekening van bevel tot betaling.

Vanaf de betekening begint er (behoudens enkele uitzonderingen) een termijn van 1 maand te lopen waarin uw schuldenaar verzet of hoger beroep kan aantekenen. Uw schuldenaar krijgt een periode om het vonnis aan te vechten.

Indien uw schuldenaar niet overgaat tot betaling en niet tijdig verzet of hoger beroep instelt, kan in overleg beslist worden om verdere uitvoeringsmaatregelen te treffen.

Bij een gerechtelijke uitvoeringsprocedure zijn er verschillende uitvoeringsmaatregelen die kunnen worden genomen op basis van de uitvoerbare titel:

 • uitvoerend beslag op een roerend goed;
 • uitvoerend beslag op een onroerend goed;
 • uitvoerend derdenbeslag (beslag op loonbeslag, op bankrekeningen, …);
 • beslag dat betrekking heeft op toekomstige oogsten; 
 • het beslag op een vaartuig of boot.

Nadat beslag werd gelegd door de gerechtsdeurwaarder, kan er worden overgegaan tot openbare verkoop van de beslagen goederen. Het is van de opbrengt van deze verkoop dat uw schuldvordering zal worden voldaan.

Gedurende deze uitvoeringsprocedure, staan wij in nauw contact met de gerechtsdeurwaarder en volgen wij elke stap mee op. Indien er beslissingen moeten worden genomen omtrent volgende stappen, zullen wij deze steeds met u bespreken. Hierbij trachten wij u telkens uitgebreid advies te verlenen zodat u behoorlijk wordt geïnformeerd en met kennis van zaken een beslissing kan nemen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!