merk- bescherming

Wat bieden we aan?

Onze diensten bestaan uit het beheren, bewaken, registreren en handhaven van (woord)merken, zodat u op uw beide oren kan slapen. Een jarenlang opgebouwde reputatie van uw onderneming verdient immers een duurzame en krachtige bescherming tegen imitatie van anderen.

Merkbescherming wordt aangevraagd voor bepaalde landen of regio’s, ongeacht of het merk daar ook wordt gebruikt. Een aanvraag wordt ingediend bij de nationale autoriteiten. Naargelang uw wensen kan u kiezen uit drie mogelijkheden:

 • een Benelux-merk; 
 • een EU-merk;
 • internationale bescherming buiten de Europese Unie.

Bij het merkenrecht speelt het principe van ‘first come first served’. De instantie die als eerste een merk registreert, kan in principe een ander beletten hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken. Aan deze monopolie worden echter wel grenzen gesteld. Merkenrechten vormen immers een beperking op de vrije mededinging tussen ondernemingen. Zo dient bij een merkregistratie nauwgezet worden aangegeven voor welke producten of diensten bescherming wordt geclaimd. Zij worden gerangschikt in 45 productgroepen of klassen. Vanaf de goedkeuring door de autoriteit zal de merkhouder gedurende een periode van 10 jaar zijn rechten op het merk kunnen laten gelden. Deze bescherming kan steeds met 10 jaar verlengd worden.

 

Bij STUDIO | TRADEMARK hebben we over de jaren heen een diepgaande expertise ontwikkeld in de merkbescherming van woordmerken. Een woordmerk vormt de ruimste vorm van bescherming. U zal immers bescherming genieten van het woord in iedere schrijfwijze.

Merkbescherming

Intellectuele eigendomsrechten zijn de dag van vandaag niet meer weg te denken uit het professionele leven. Zij vertegenwoordigen immers een groot percentage van de waarde van bedrijven.

Een merk is een intellectueel eigendomsrecht op een teken dat uw producten en diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Een merk kan verschillende vormen aannemen zoals een woord, een logo, een geluid, etc.

Een merk is niet te verwarren met een handelsnaam. De handelsnaam is een naam die een onderneming hanteert in het economisch verkeer. Het is de naam waaronder de onderneming handel drijft. De registratie van een handelsnaam bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is niet voldoende voor de bescherming van de handelsnaam. Het recht op gebruik van een handelsnaam ontstaat zodra deze naam daadwerkelijk in het handelsverkeer wordt gebruikt.

Dit is het grote verschil tussen een handelsnaam en een merk. Het louter gebruik van een merk zal u geen bescherming opleveren. Pas op het moment dat een merk wordt geregistreerd, zal het merkenrecht spelen. Dit zal u bovendien een veel grotere bescherming opleveren tegen potentiële concurrenten dan het gebruik van een handelsnaam. De handelsnaam zal u enkel beschermen tegen het gebruik van identieke of gelijkende jongere handelsnamen, voor zover er een verwarringsgevaar bestaat bij het algemeen publiek. Zij wordt enkel maar beschermd daar waar die naam wordt gebruikt. Met een merkregistratie kan u daarentegen het gebruik van (jongere) handelsnamen, merken of een ander onrechtmatig gebruik tegengaan.

Eén van de belangrijkste toepassingsvoorwaarden om een merk te kunnen registreren is dat een merk een onderscheidend vermogen moet hebben voor de producten of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Zij mag geen beschrijvend karakter hebben waarbij men louter de kenmerken van een product beschrijft. Dit vormt de meest voorkomende reden voor een merkenautoriteit om een merkaanvraag af te wijzen. Misleidende merken of merken tegen de openbare orde of goede zeden worden evenzeer geweigerd.

Onze specialisten beschikken over een uitstekende kennis inzake de registratievoorwaarden.

Na de registratie van het merk is de kous echter niet af. In een volgende fase is het erg belangrijk om toezicht te (blijven) houden op het merkenregister zodat tijdig bezwaar kan worden ingesteld tegen een derde partij die een gelijksoortig of zelfs identiek merk deponeert. Bij STUDIO | TRADEMARK screenen wij regelmatig het handelsregister en de verschillende merkenregisters op potentiële inbreuken.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!