LOI (letter of intent).

LOI (Letter Of Intent)

Een van de eerste documenten dat men op tafel legt na de ondertekening van een NDA, betreft doorgaans een soort voorakkoord ter voorbereiding van een definitieve overeenkomst. In het vakjargon worden deze ook wel “term sheets of “heads of agreement” genoemd. De benaming op zich is minder belangrijk. Wat wel van belang is, is om duidelijk te stipuleren in hoeverre deze voorakkoorden juridisch bindend zijn voor de partijen. In principe zullen zij de spelregels bevatten over de manier waarop partijen de zaak verder gaan exploreren. Naargelang de situatie zal een voorakkoord meer of minder bindend zijn. Men voelt interesse langs beide kanten en men gaat proberen om de eerste parameters van een deal juridisch vast te leggen.

 

 

Deze interesse wordt meestal verwoord in een “Letter of intent (LOI). Dit betreft een eenzijdige bevestiging van een kandidaat-koper of -overnemer van zijn interesse met aanduiding van een aantal parameters van de verhoopte transactie. Hij maakt zijn bedoelingen kenbaar, maar bevestigt dat er voorlopig nog geen sprake is van een akkoord. Een LOI is zelden bindend, behalve voor bepaalde clausules die expliciet werden overeengekomen. Het is van groot belang de tekst van een intentiebrief goed na te lezen. Het kan gaan van een vrijblijvende intentiebrief tot soms zelfs een voorstel of aanbod.

 

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!