Lawyer Categories: PENALE

Nathan Van Kersavond behaalde in 2023 zijn bachelordiploma Rechtspraktijk met grote onderscheiding aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Zijn bachelorscriptie behandelde het onderwerp van onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken. Gedurende zijn laatste jaar voltooide hij een praktijkstage van tien weken bij STUDIO | LEGALE Advocaten.

Sinds september 2023 biedt Nathan binnen het kantoor in hoofdorde juridische ondersteuning aan de penalisten van STUDIO | PENALE Strafrechtadvocaten. Naast zijn werkzaamheden bij STUDIO | LEGALE volgt hij het schakelprogramma Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Ina Pottillius studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) en was advocaat aan de balie te Brussel van 2002 tot 2021, waar ze initieel vooral dossiers aangaande aansprakelijkheidsrecht, aannemingsrecht, contracten, verzekeringsrecht en administratief recht behandelde.

Vanaf 2011 werkte Ina in cassatiedossiers voor wijlen mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, gewezen stafhouder van de cassatiebalie en daarna van 2013 tot 2021 voor mr. Huguette Geinger (Bützler & Geinger), advocaat bij het Hof van Cassatie, gewezen stafhouder van de cassatiebalie.

In 2015 behaalde mr. Pottillius het getuigschrift van de beroepsopleiding 2011-2015 van de balie bij het Hof van Cassatie en slaagde voor het examen, bedoeld in artikel 478, lid 2, van het Gerechtelijk wetboek.

In september 2023 heeft mr. Pottillius STUDIO | PENALE Strafrechtadvocaten vervoegd, onder leiding van mr. Christian Clement.

Ze is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.

Mr Pottillius behandelt in hoofdorde Nederlandstalige dossiers, maar beheerst goed het Frans en Engels.

Arnaud Louwette behaalde met onderscheiding zijn Master in de rechten aan de KU Leuven in 2023. Tijdens zijn studies ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor het straf- en strafprocesrecht. Als sluitstuk van zijn rechtenopleiding schreef hij een bijzonder gesmaakte thesis over de nietigheden in de strafprocedure.

Arnaud is zeer gedreven en zet zich ten volste in voor elke zaak. Deze gedrevenheid uitte zich reeds in zijn studententijd tijdens dewelke hij verschillende stages liep bij de Onderzoeksrechter en het Parket-Generaal te Brussel.

Na het afronden van zijn studies trad Arnaud toe tot de Antwerpse balie waar hij zijn stage aanvatte onder patronaat van mr. Christian Clement. Hij is dan ook hoofdzakelijk actief binnen het straf-, strafproces- en verkeersrecht. Hij staat hierbij verdachten, beklaagden, veroordeelden, alsook slachtoffers bij en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

Christian Clement voltooide met onderscheiding zijn studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten (UFSIA en UIA). Tijdens zijn stage kreeg zijn liefde voor het pleidooi in het algemeen en het strafrecht in het bijzonder gestalte. Ook volgde hij toen een postgraduaat vennootschapsrecht. In 2003 zette Christian Clement zijn praktijk – die grotendeels uit strafzaken bestaat – zelfstandig verder. Hij pleitte reeds talrijke Assisenzaken en zulks zowel voor daders als voor slachtoffers en hun familie. Christian Clement is medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE. Mr. Clement is lid van Criminal Law Committee van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). Tevens maakt hij deel uit van de Gemengde Commisie Rechtsbijstand (GCR) van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en was hij aldaar ook jarenlang lid van de Commisie Strafrecht. Mr. Clement is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en is Supralat-trainer voor het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en politieverhoren.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Lauren Raeymakers behaalde in juni 2022 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA).

Tijdens haar studies ontwikkelde zij een bijzondere interesse in het straf(proces)recht en het arbeidsrecht.

Haar masterthesis schreef zij over de decriminalisering van abortus.

In september 2022 legde zij haar eed af aan de Antwerpse Balie en maakte zij haar intrede bij STUDIO | LEGALE, alwaar zij het team van de STUDIO | PENALE Strafrechtadvocaten zal vervoegen.

Mr. Raeymakers zal zich tijdens haar baliestage nog verder verdiepen in het straf- en strafprocesrecht.

Ze spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!