Lawyer Categories: PENALE

Koen De Backer behaalde in 2017 met onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Hij combineerde deze studie als werkstudent met zijn functie als secretaris bij het parket bij het hof van beroep te Antwerpen, waar hij werkzaam was als hoofd van de administratieve ondersteuningscel van de procureur-generaal te Antwerpen. Door zijn 11 jaar ervaring bij het parketgeneraal, waar hij erg nauw de ontwikkelingen op het gebied van het strafprocesrecht en het strafrecht dagdagelijks opvolgde, ontwikkelde hij hierin een bijzondere expertise. Op 1 september 2017 maakte hij de overstap van het openbaar ministerie naar de advocatuur, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt. Hij is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en volgde de Supralat-opleiding inzake het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en politieverhoren. Ook is hij auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Jens Vanhellemont Na het behalen van zijn bachelor-diploma Bedrijfsmanagement (2013) vatte Jens Vanhellemont zijn rechtenstudies aan op de Universiteit van Antwerpen (UA). Gedurende zijn masterjaren specialiseerde hij zich voornamelijk in het straf(proces)recht en het vennootschapsrecht. Door het schrijven van zijn masterthesis (“Het recht op het doen horen van getuigen in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”) kon hij zich verder verdiepen in het straf(proces)recht. Op 6 juli 2017 behaalde Jens Vanhellemont met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Op 1 september 2017 legde hij vervolgens de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen en vatte hij zijn stage aan bij STUDIO | LEGALE Advocaten, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt. Hij is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en volgde de Supralat-opleiding inzake het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en politieverhoren.

Hij schrijft en spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Christian Clement voltooide met onderscheiding zijn studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten (UFSIA en UIA). Tijdens zijn stage kreeg zijn liefde voor het pleidooi in het algemeen en het strafrecht in het bijzonder gestalte. Ook volgde hij toen een postgraduaat vennootschapsrecht. In 2003 zette Christian Clement zijn praktijk – die grotendeels uit strafzaken bestaat – zelfstandig verder. Hij pleitte reeds talrijke Assisenzaken en zulks zowel voor daders als voor slachtoffers en hun familie. Christian Clement is medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE. Mr. Clement is lid van Criminal Law Committee van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). Tevens maakt hij deel uit van de Gemengde Commisie Rechtsbijstand (GCR) van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en was hij aldaar ook jarenlang lid van de Commisie Strafrecht. Mr. Clement is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en is Supralat-trainer voor het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en politieverhoren.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Lauren Raeymakers behaalde in juni 2022 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA).

Tijdens haar studies ontwikkelde zij een bijzondere interesse in het straf(proces)recht en het arbeidsrecht.

Haar masterthesis schreef zij over de decriminalisering van abortus.

In september 2022 legde zij haar eed af aan de Antwerpse Balie en maakte zij haar intrede bij STUDIO | LEGALE, alwaar zij het team van de STUDIO | PENALE Strafrechtadvocaten zal vervoegen.

Mr. Raeymakers zal zich tijdens haar baliestage nog verder verdiepen in het straf- en strafprocesrecht.

Ze spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!