Arnaud LOUWETTE

Arnaud Louwette behaalde met onderscheiding zijn Master in de rechten aan de KU Leuven in 2023. Tijdens zijn studies ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor het straf- en strafprocesrecht. Als sluitstuk van zijn rechtenopleiding schreef hij een bijzonder gesmaakte thesis over de nietigheden in de strafprocedure.

Arnaud is zeer gedreven en zet zich ten volste in voor elke zaak. Deze gedrevenheid uitte zich reeds in zijn studententijd tijdens dewelke hij verschillende stages liep bij de Onderzoeksrechter en het Parket-Generaal te Brussel.

Na het afronden van zijn studies trad Arnaud toe tot de Antwerpse balie waar hij zijn stage aanvatte onder patronaat van mr. Christian Clement. Hij is dan ook hoofdzakelijk actief binnen het straf-, strafproces- en verkeersrecht. Hij staat hierbij verdachten, beklaagden, veroordeelden, alsook slachtoffers bij en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!