indicatieve tabel

De indicatieve tabel

In het Belgisch aansprakelijkheidsrecht geldt het principe dat het slachtoffer recht heeft op een volledige vergoeding van alle schade die uit een ongeval voortkomt.

Het opstellen van een volledige en concrete schadebegroting is dus geen sinecure, des te meer omdat niet elke schadepost steeds kan gestaafd worden met een specifiek bewijsstuk.

In dergelijk geval kan de indicatieve tabel gebruikt worden die voor allerlei schadeposten in een forfaitaire schadevergoeding voorziet.

Zoals de naam aangeeft is de lijst indicatief, maar gezien ze werd opgesteld door een groepering van rechters, zal de berekening op basis van de indicatieve tabel doorgaans gevolgd worden door de rechtbank. Of de gevraagde schadevergoeding uiteindelijk effectief wordt toegekend, hangt van het oordeel van de rechter af.

We maken het berekenen van een schadevergoeding op basis van de met de indicatieve tabel graag wat concreter aan de hand van een voorbeeld: een man wordt slachtoffer van een verkeersongeval, hij is gehuwd met 2 kinderen en kan ten gevolge van zijn kwetsuren gedurende 5 dagen geen enkele huishoudelijke taak uitvoeren.

 

Er is sprake van 100% tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid. De indicatieve tabel voorziet in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 20,00 Euro per dag, met een bijkomende vergoeding van 7,00 Euro per kind ten laste.

Bij gebrek aan gegevens over hoeveel bijdrage de man effectief levert in het huishouden (denk aan het verschil tussen een huisman en iemand die fulltime werkt) wordt de opsplitsing 65% aandeel voor de vrouw en 35% aandeel voor de man gehanteerd.

De man kan dus aanspraak maken op: 35% van (20,00 Euro + 14,00 Euro) x 5 dagen = 59,50 Euro.

U kan de indicatieve tabel raadplegen via volgende link.

Ons kantoor beschikt over verschillende advocaten die gespecialiseerd zijn in het afhandelen van schadedossiers. Indien u over een rechtsbijstandsverzekering heeft dan zal uw verzekeraar onze erelonen dekken en kan u dus gratis op onze diensten beroep doen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!