due diligence

Due diligence

Er heerst wederzijdse interesse en eventuele voorakkoorden zijn gesloten. Nu breekt het cruciale punt aan: de koper heeft de ambitie om het geheel of bepaalde activa te kopen en vanuit het gemeen recht is de koop-verkoop geldig wanneer er overeenstemming is tussen prijs en voorwerp. Het voorwerp van de overdracht in een asset deal zijn allemaal geïsoleerde vermogensbestanddelen. Zij volgen elk hun eigen spelregels inzake koop en verkoop of inbreng en tegenwerpelijkheid aan derden waardoor een zorgvuldige identificatie van het voorwerp van de verkoop essentieel is.

 

Doordat men niet de gehele onderneming moet overnemen/verkopen maar enkel de bestanddelen die men wenst over te nemen/verkopen, kan men als partij m.a.w. aan cherry-picking doen door enkel de activa te kopen waarin men als partij geïnteresseerd is. Men weet dus als koper heel goed wat men wilt kopen, maar een due diligence blijft wel vereist. In vergelijking met een share deal is deze due diligence globaal genomen beperkter en heeft het een andere focus.  Maar de analyse van hoe de targetvennootschap eruitziet, blijft ook bij de asset deal ten strengste aangeraden.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!