closing

Closing

We kunnen twee heel belangrijke momenten onderscheiden in een overnamedeal. Ten eerste het moment van de signing waarbij de partijen de overnameovereenkomst (SPA) ondertekenen. Vaak zal de ondertekening gepaard gaan met de opname van opschortende voorwaarden en pre-closing verbintenissen. Ten tweede de closing: de eigendomsoverdracht en betaling van de koopprijs, nadat de opschortende voorwaarden en pre-closing verbintenissen zijn vervuld. Deze eigendomsoverdracht wordt geformaliseerd in een closing agreement.

Bij een asset deal zijn de formaliteiten gelijkaardig met de share deal, namelijk: de betaling van de koopprijs, maar ook de conforme levering van de verkochte zaken volgens artikel 1604 van het Burgerlijk Wetboek. Hier heeft de verkoper weldegelijk een leveringsplicht tot werkelijke afgifte van het goed door bijvoorbeeld de overhandiging van sleutels van een verkocht onroerend goed. Er moet steeds op gelet worden dat bij een asset deal de overdracht werkelijk plaatsvindt.

 

Op het moment van de closing komt het geregeld voor dat partijen een closing memorandum ondertekenen. Dat is een document waarin partijen nogmaals een aantal zaken bevestigen, zoals dat: de opschortende voorwaarden werden vervuld, de nodige goedkeuringen over de transactie werden gegeven, de aandelen/activa werden geleverd, de koopprijs werd betaald, de verklaringen en waarborgen nog steeds geldig zijn, partijen al hun contractuele verplichtingen tot op datum van closing zijn nagekomen, enz.,

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!