buiten- gerechtelijke invorderings- procedure

Buitengerechtelijke invorderingsprocedure

Nadat wij een volledig overzicht hebben van uw wanbetalers en openstaande facturen, kan er een incassoprocedure worden opgestart. De procedure zal doorgaans worden opgestart door het versturen van een aanmaning gericht aan uw schuldenaar.

Er zal worden overgegaan tot het kort en streng aanmanen van uw schuldenaar om zo te trachten een spontante betaling te verkrijgen. De reactie van uw schuldenaar valt natuurlijk nooit op voorhand te voorspellen.

Het kan zijn dat uw schuldenaar de aanmaning nooit beantwoordt, waardoor er mogelijks een gerechtelijke procedure moet worden gestart.

Indien uw schuldenaar de facturen niet betwist en de openstaande vordering wenst te betalen, zullen wij het nodige doen voor opvolging van de betaling. Indien uw schuldenaar om een afbetalingsplan verzoekt, zal dit eerst met u besproken worden.

Indien uw schuldenaar de openstaande facturen betwist, zullen wij de betwistingen nauwkeurig onderzoeken van de betwistingen en trachten deze op de best mogelijke manier te weerleggen. Bij het aanschrijven van uw schuldenaar gaan wij steeds met u in overleg.

Het hoofddoel is uiteraard om een betaling van uw schuldenaar te bekomen.

Kortom, gedurende deze fase van de incassoprocedure doen wij er alles aan om de openstaande vorderingen te innen zonder een gerechtelijke procedure op te starten.

Indien de minnelijke invorderingsprocedure niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, zal uw dossier opnieuw geëvalueerd worden. Er zal worden gekeken naar overige verhaalsmogelijkheden en wij zullen steeds trachten vanuit proceseconomisch standpunt een nieuw plan van aanpak samen te stellen.

Wij zullen u adviseren of een gerechtelijke procedure zinvol is waarbij steeds aan u de beslissing zal worden gelaten om over te gaan tot dagvaarding van uw schuldenaar of afsluiting van het dossier.

Wij trachten voor elk dossier een persoonlijke aanpak op maat te geven!

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!