algemene vergadering en besluitvorming.

Algemene vergadering en besluitvorming

De inbreng of overdracht moet worden goedgekeurd door enerzijds de inbrengende of overdragende vennootschap en anderzijds door de verkrijgende vennootschap. Voor een inbreng of overdracht van een algemeenheid is het bevoegde orgaan de algemene vergadering. Zij besluiten met een quorum en quotum zoals vereist voor een statutenwijziging. Wat betreft de inbreng of overdracht van een bedrijfstak ligt de bevoegdheid bij het bestuursorgaan.

Voor de verkrijgende vennootschap zal een inbreng van algemeenheid gepaard gaan met een kapitaalverhoging (of met een uitgifte van nieuwe aandelen in de vennootschappen zonder kapitaal). Daar zal dus steeds de algemene vergadering moeten tussenkomen, behalve in de CV. In de NV en in de BV daarentegen kan de tussenkomst van de algemene vergadering evenwel worden vermeden door gebruik te maken van het toegestaan kapitaal (bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan in de BV).

Vervolgens wordt de akte tot vaststelling van de inbreng of overdracht neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!