wetgeving

Overzicht verkeerregelgeving

Hieronder geven wij u alvast een overzicht van de belangrijkste wetgeving inzake verkeer.

1. Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet)

Bevat:

 • de indeling van verkeersovertredingen in 3 graden; 
 • de strafbepalingen bij overtreding van de verkeersregels;
 • regels over hoe en door wie de verkeersovertredingen worden opgespoord, vastgesteld en vervolgd; 
 • verjaring van de strafvordering.

2. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode)

Bevat:

 • de algemene gedragsregels, geboden en verboden in het verkeer;
 • bepalingen over de verkeerstekens (lichten, borden, markeringen etc.) en technische voorschriften waar een voertuig aan dient te voldoen.

3. Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Bevat:

 • De indeling van voertuigen in categorieën; 
 • Bepalingen over in verkeer brengen van voertuigen; 
 • Bepalingen over lading van een voertuig, de keuring van een voertuig, waar de constructie van een voertuig aan dient te voldoen.

4. Koninklijk Besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen

Bevat:

 • De indeling van voertuigen in categorieën; 
 • Bepalingen over in verkeer brengen van voertuigen;
 • Bepalingen over lading van een voertuig, de keuring van een voertuig, waar de constructie van een voertuig aan dient te voldoen.

5. Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Bevat:

 • De bepalingen over het hebben, het behalen en eventueel het verliezen van de verschillende rijbewijzen (afhankelijk van welk type voertuig).

6. Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (de WAM-wet)

Bevat:

 • De verplichting voor de eigenaar van een voertuig om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te doen verzekeren bij deelname aan het verkeer;
 • Uitzonderingen op de verzekeringsplicht; 
 • Bepalingen over het tariferingsbureau, de schaderegelaars, het Belgisch Bureau, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

7. Koninklijk Besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen

Bevat:

 • De bepalingen waaraan de verplichte BAverzekeringsovereenkomst dient te voldoen.

8. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Bevat:

 • Bepalingen over alle type verzekeringen;
 • Gemeenschappelijke bepalingen aan verzekeringen.

9. De indicatieve tabel

Bevat:

 • Een lijst van forfaitaire schadebedragen die gehanteerd wordt om de schade, bijvoorbeeld n.a.v. een verkeersongeval, te begroten wanneer er geen exacte bewijsstukken voorhanden zijn.
Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!