Voorbereidende-verslagen

Preparatory reports

Het bestuursorgaan van de vennootschap doet de inbreng van algemeenheid, en dient een omstandig schriftelijk verslag op te stellen waarin het de stand van het vermogen van de betrokken vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, de wenselijkheid van de inbreng, haar voorwaarden, de wijze waarop de inbreng gebeurt, alsook haar gevolgen toelicht en verantwoordt.

Een kopie van het voorstel en van dat verslag wordt ten minste één maand vóór de algemene vergadering toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Dit wordt eveneens onverwijld toegestuurd aan de personen die de door de statuten vereiste formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Bij de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak zal de verkrijgende vennootschap een bijzonder verslag inzake inbreng in natura moeten opstellen. Ook de commissaris of bedrijfsrevisor van de verkrijgende vennootschap zal een verslag moeten opstellen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!