snelheids overtreding

Snelheid

De minimumboete voor te snel rijden (tot 10km/u) bedraagt € 53,00 per uur.

Indien men een snelheidsovertreding begaat van meer dan 10 km/u zijn de boetebedragen verschillend naargelang de snelheidsovertreding werd gepleegd binnen de bebouwde kom, in een zone 30, binnen schoolomgeving, op een woonerf en een erf, dan wel op andere wegen.

a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

 •  snelheidsoverschrijding tot 10 km/u: € 53,00; 
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: € 53,00 euro + € 11,00 per bijkomende km boven de 10 km/u.
Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 20 km/u +20 tot 30 km/u +30 km/u
Bedrag 53 EUR 53 EUR
+ 11 EUR per bijkomende km
boven 10 km/u
Rechtbank:
tussen 80 EUR
en 4.000,- EUR
Verval van recht tot sturen 8 dagen > 5 jaar mogelijk 8 dagen > 5 jaar verplicht
Intrekking rijbewijs Mogelijk
Andere wegen
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 30 km/u +30 tot 40 km/u +30 tot 40 km/u
Bedrag 53 EUR 53 EUR
+ 6 EUR per bijkomende km
boven 10 km/u
Rechtbank:
tussen 80 EUR
en 4.000,- EUR
Verval van recht tot sturen 8 dagen > 5 jaar mogelijk 8 dagen > 5 jaar verplicht
Intrekking rijbewijs Mogelijk

Van zodra men meer dan 30 km/u rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf zal men automatisch gedagvaard worden voor de politierechtbank. Op andere wegen moet men een snelheidsovertreding begaan van meer dan 40 km/u alvorens gedagvaard te worden.

Voor de andere snelheidsovertredingen, zullen doorgaans onmiddellijke inningen worden voorgesteld. Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen.

Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank. Ook als men de snelheidsovertreding betwist, zal er doorgaans door het openbaar ministerie een dagvaarding worden uitgebracht voor de politierechtbank.

Indien men binnen de drie jaar een nieuwe snelheidsovertreding begaat, kunnen de geldboetes verdubbeld worden.

Indien men werd veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding en men binnen de drie jaar na deze veroordeling opnieuw een zware overtreding begaat, begaat men een verzwaarde herhaling. Men zal zich dan moeten verwachten aan een rijverbod van minstens 3 maanden waarbij het herstel van het recht tot sturen afhankelijk wordt gemaakt van het slagen voor de vier proeven: het praktisch en theoretisch rijexamen en een medische en psychologische proef.

Let op, het gaat hier niet enkel over snelheidsovertredingen, doch ook over enkele andere zware overtredingen.

Jonge bestuurders die nog geen twee jaar houder zijn van een rijbewijs worden steeds vervallen verklaard van het recht tot sturen van zodra zij meer dan 20 km/u te snel rijden binnen de bebouwde kom, dan wel meer dan 30 km/u te snel buiten de bebouwde kom. Zij zullen eveneens verplicht een theoretisch en/of praktisch examen moeten afleggen, alvorens zij opnieuw het rijbewijs verkrijgen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!