Share deal

Share deal

Een tweede manier waarop een onderneming kan worden overgedragen is via een share deal. Het betreft hier niet zoals bij een asset deal de overdracht van welbepaalde activa of passiva, maar wel de overdracht van de aandelen van een vennootschap waarin de onderneming wordt gevoerd. Dit heeft als gevolg dat de spelregels inzake koop/verkoop of inbreng en tegenwerpelijkheid aan derden toepassing vinden op die aandelen en niet op de onderliggende onderneming. Aangezien aandelen een actiefbestanddeel zijn, namelijk een immaterieel roerend goed, zijn op de verkoop ervan de verkoopregels van het burgerlijk recht van toepassing.

Het grote voordeel van een share deal ligt in het feit dat de onderneming ten opzichte van derden hetzelfde blijft. Door de aandelen te kopen, koop men eigenlijk de onderneming in haar continuïteit. Enkel de identiteit van de aandeelhouders wijzigt. De verkopers zijn in dit geval niet de vennootschap maar weldegelijk de aandeelhouders van de vennootschap. Dat maakt dat een share deal praktisch en administratief gezien eenvoudiger is dan een asset deal.

Het gegeven dat de koper bij een share deal juridisch gezien enkel de aandelen koopt, heeft als nadeel dat de vrijwaringsplicht van de verkoper voor verborgen gebreken (artikel 1641 BW) enkel maar van toepassing is op de aandelen en niet op verborgen gebreken in de onderliggende onderneming zelf. Door aandelen te kopen, koopt u eigenlijk ook de hele onderliggende onderneming. Is er bijvoorbeeld sprake van fiscale fraude in de vennootschap die men door middel van een share deal heeft overgenomen, dan zal men als nieuwe eigenaar van de vennootschap die fiscale fraude mee erven en hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Het is dan ook belangrijk als koper om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en zich zoveel als mogelijk in te dekken tegen mogelijke risico’s die zich zouden kunnen voordoen in de onderliggende onderneming. Dit verklaart dan ook het belang van een zorgvuldige geredigeerde overeenkomst. Het is dan ook hier dat een M&A specialist onontbeerlijk is.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!