pre-overname fase..

Pre-overname fase

De tijdslijn van een asset deal en een share deal lopen in grote lijnen gelijk. Veel van wat uiteengezet werd in de tijdslijn van de share deal is ook van toepassing op het proces van de asset deal. Op economisch of financieel vlak komen beide vormen van overdracht dan vaak ook op hetzelfde neer aangezien de onderneming of een deel ervan wordt overgedragen.

De eerste en belangrijkste stap in de voorbereiding van de verkoop van een bedrijf bestaat in feite uit de vraag of een persoon daadwerkelijk wil verkopen, en tegen welke prijs en voorwaarden. Indien u een onderneming wenst te kopen dan wel verkopen, moet u natuurlijk iemand vinden die interesse toont. Ook de asset deal start met een soort van ‘verkenningsfase’ waarbij partijen elkaar aftasten teneinde een mogelijke deal te realiseren. Partijen kunnen rechtstreeks met elkaar in contact komen of worden via tussenpersonen aan elkaar gekoppeld. De manier waarop partijen worden samengebracht speelt in principe geen rol. Wat wel belangrijk is dat er langs beide kanten interesse wordt getoond.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!