post-closing

Post-closing

Het zou kunnen zijn dat hetzij de koper, maar meestal de verkoper, nog bepaalde verbintenissen op zich neemt om bepaalde zaken te doen na de closing. Enkele voorbeelden:

Wijziging vennootschapsnaam. Het kan zijn dat de koper de aandelen van een bepaalde vennootschap heeft gekocht, maar dat die vennootschap nog de familienaam draagt van de verkoper. Een post closing verbintenis kan dan zijn dat eens de aandelen zijn overgedragen, de koper na integratie van de vennootschap in haar groep, de naam van de gekochte vennootschap wijzigt.

Het sluiten van een tijdelijke ondersteuningsovereenkomst waarbij de verkoper voor een bepaalde duur de koper bijstaat door bijvoorbeeld haar servers nog een tijdlang open te stellen. Dit zijn aparte overeenkomsten die samen met de share purchase agreement worden gesloten om de transitie van de operationele activiteit van de verkoper naar de koper te vergemakkelijken.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!