Lawyer Categories: INCASSO

Marie De Schepper behaalde in 2023 haar diploma Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit van Antwerpen. In haar masterjaren heeft zij zich gefocust op het burgerlijk recht, waarbij zij een bijzondere interesse ontwikkelde voor het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

In oktober 2023 legde zij de eed af als advocate aan de Balie van Antwerpen en vervoegde zij het team van STUDIO|LEGALE advocaten.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels en kan zich redden in het Frans.

Eva Willems behaalde in juni 2022 haar diploma Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

In haar masterjaren heeft zij zich voornamelijk gespecialiseerd
in het burgerlijk recht en het strafrecht. Haar masterthesis schreef zij over discriminatie op de private huurmarkt.

In september 2022 legde zij de eed af als advocate aan de Antwerpse balie en vervoegde zij het team van STUDIO | LEGALE. Zij behandelt hoofdzakelijk dossiers inzake het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Bjørg BOFFIN behaalde in 2021 haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA). Tijdens haar masteropleiding volgde zij een major in het burgerlijk recht en een minor in het strafrecht. Hierbij ontwikkelde zij een bijzondere interesse voor het aansprakelijkheidsrecht. In september 2021 legde zij de eed af als advocate aan de Balie van Antwerpen en maakte ze haar intrede bij STUDIO | LEGALE Advocaten waar zij hoofdzakelijk dossiers behandelt inzake het aansprakelijkheidsrecht en incasso van onbetaalde facturen.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Yannick Lauwers behaalde in 2021 met onderscheiding zijn diploma Master in de Rechten aan de KU Leuven. Tijdens zijn masterjaren volgde hij een major economisch recht en minor privaat recht. Hierbij ontwikkelde hij een bijzondere interesse in het ondernemings- en vennootschapsrecht. In april 2021 legde hij de eed af aan de Antwerpse balie en maakte hij zijn intrede bij STUDIO | LEGALE Advocaten.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Roxanne Sleeckx behaalde in 2020 haar Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Bij Studio Legale Advocaten maakt zij deel uit van het departement verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, waarbij zij een specifieke expertise heeft opgebouwd in het verkeersrecht (zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk).

Hiernaast geniet ook het strafrecht een bijzondere interesse. In 2022 volgde Mr. Sleeckx de opleiding voor bijstand bij verhoor (Salduz-opleiding). Zij is houder van het getuigschrift “Supralat Salduz verhoorbijstand”.

Daarnaast verstrekt zij advies aan ondernemingen en particulieren binnen het brede domein van het ondernemingsrecht alsook op het vlak van M&A.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Engels en het Frans.

Stephanie Schlenker behaalde in 2019 haar diploma Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens haar masteropleiding volgde zij een major ondernemingsrecht en minor fiscaal recht. Hierbij ontwikkelde zij een bijzondere interesse voor het insolventierecht. In september 2019 legde zij haar eed af als advocate aan de balie van Antwerpen. Sinds augustus 2020 vervoegde zij het team van STUDIO | LEGALE Advocaten.

Ze schrijft en spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans.

Ruben Brosens behaalde in 2017 zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA). Tijdens zijn algemene masteropleiding ontwikkelde zijn interesse voor het ondernemingsrecht, meer specifiek het vennootschapsrecht. Aansluitend heeft hij dan ook de Master na Master in het Vennootschapsrecht gevolgd en succesvol afgerond aan de Katholieke Universiteit te Leuven (KUL) in 2018. Op 3 september 2018 legde hij de eed af als advocaat aan de Antwerpse balie en maakte hij zijn intrede bij het team van STUDIO | LEGALE Advocaten.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Engels en Frans. Daarnaast heeft hij een degelijk gesproken en geschreven kennis van het Duits.

Pauline Vanhorenbeke behaalde in 2017 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten met de finaliteit burgerlijk recht en strafrecht aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Tijdens haar studies specialiseerde ze zich voornamelijk in het verzekeringsrecht en het gezondheidsrecht. Ze studeerde ook sociaal recht in het kader van een master na master aan de Vrije Universiteit van Brussel. In juni 2018, legde ze de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen en vatte ze haar stage aan bij STUDIO | LEGALE Advocaten.

Ze schrijft en spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels.

Jolien Appels behaalde in juni 2017 haar diploma in de rechten met onderscheiding aan de Universiteit van Antwerpen. In haar masterjaren spitste zij zich voornamelijk toe op het burgerlijk recht en het strafrecht. Bij het schrijven van haar masterthesis over ‘de toekomst van de onherroepelijkheid van de schenking’ verdiepte zij zich in het familiaal vermogensrecht. In het kader van het Erasmus project studeerde zij één semester aan de Universiteit van Uppsala in Zweden, waardoor zij haar vaardigheden in het juridisch Engels kon uitbouwen. In oktober 2017 legde zij de eed af als advocate aan de Balie van Mechelen. Een jaar later maakte zij de overstap naar de Antwerpse balie om het STUDIO | LEGALE team te vervoegen, waar zij voornamelijk werkzaam is binnen het burgerlijk recht en ondernemingsrecht.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Laurie Peer behaalde in juni 2014 haar diploma master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Tijdens deze studie groeide haar interesse voor het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht. In september 2014 trad Laurie Peer toe tot de Antwerpse balie en vervoegde zij het team van STUDIO | LEGALE waar zij zich verder specialiseerde in het burgerlijk recht, het bouwrecht en het insolventierecht. Daarnaast behaalde zij in 2017 het getuigschrift inzake curatorenopleiding en volgde zij het postgraduaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij is erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken en volgde in 2020 een opleiding bemiddeling in sociale zaken bij het gerennomeerde bMediation (BBLC vzw en BECI) dewelke succesvol werd afgerond.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Gert Vanopstal behaalde in 2010 zijn Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (cum laude), met een specialisatie in het Economisch Recht. Hij is tevens houder van de titels Master in de Intellectuele Eigendomsrechten (2011 – Universiteit Brussel HUB – cum laude) en Master in het Ondernemingsrecht (2015 – Universiteit Antwerpen – cum laude). Sinds 2011 heeft hij zijn intrede gemaakt bij de Antwerpse balie en is hij lid geworden van het STUDIO | LEGALE Team, waar hij zich hoofdzakelijk specialiseerde in het handels- en vennootschapsrecht. Zo heeft hij in de afgelopen jaren al talrijke ondernemingen bijgestaan bij de overname van aandelen, overdracht van handelsfonds, opmaken van algemene voorwaarden en onderhandelen van diverse contracten (o.a.: aandeelhouders-, distributie-, franchise- en leningsovereenkomsten), etc. Daarnaast adviseert en verdedigt hij ook de belangen van zowel particulieren als ondernemingen bij vragen en geschillen inzake aanneming, huur, verzekeringen en verkeersrecht.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

Joost Peeters, medeoprichter en partner bij STUDIO | LEGALE, begon zijn studies rechten in Antwerpen (UFSIA) en beëindigde deze via Leuven (KUL) te Rome (ROMA LUISS) alvorens hij in 2001 aan de balie van Antwerpen kwam. Hij bekwaamde zich ondertussen in het verzekeringsrecht, vennootschapsrecht (ook overnames en aandelen-overdrachten), ondernemingsrecht, huur, handelshuur, contractenrecht, verkeersrecht. Joost Peeters is bewindvoerder, curator en begeleidt vennootschappen in moeilijkheden (WCO dossiers). Hij werd beëdigd als plaatsvervangend Vrederechter in Antwerpen en is eveneens rechtskundig assessor bij de Orde van Architecten. Tevens is hij houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en behaalde hij recent het diploma van DPO (Data Protection Officer), conform de nieuwe GDPR, aan het vermaarde DPI (Data Protection Institute). Hij is erkend collaboratief onderhandelaar en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. Tevens volgde hij in 2020 een opleiding bemiddeling in sociale zaken.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans, Engels en kan zich behelpen in het Italiaans en het Duits.

Olivier Boes studeerde rechten in Namen en Leuven alvorens hij in 1998 de Antwerpse balie vervoegde. In de eerste jaren van zijn carrière spitste hij zich toe op alles wat met verzekeringen, verkeer en lichamelijke schade te maken had, maar langzamerhand begon zijn interesse voor immobiliën ook in het recht de bovenhand te nemen. Hij volgde met succes postgraduaten vennootschapsen vastgoedrecht, die hij met onderscheiding afsloot. Thans is hij voornamelijk actief in het handels- en het burgerlijk recht, met een bijzondere voorkeur voor handelsgeschillen. Ook incasso van onbetaalde facturen vormt een groot deel van zijn tijdsbesteding. Olivier Boes is medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!