lage emissiezone LEZ

De lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen: een chronologisch overzicht

1 FEBRUARI 2017

De lage-emissiezone werd op 1 februari 2017 in Antwerpen ingevoerd en deed al heel wat ‘stof’ opwaaien.

De maatregel brengt met zich mee dat de meest vervuilende voertuigen niet langer in de stad mogen rijden.

De euronorm van het voertuig – terug te vinden op het inschrijvingsbewijs – bepaalt of men nog in de LEZ mag rijden of niet. Hoe hoger de euronorm, hoe minder vervuilend.

De LEZ geldt momenteel voor de volgende voertuigcategorieën:

 • Personenvervoer met personenwagens, bus en autocar (M); 
 • Goederenvervoer met bestel-en vrachtwagens (N); 
 • Land-of bosbouwtrekkers op wielen (T).

Hieronder vindt u een overzicht van de voertuigen die van 1 februari 2017 t.e.m. 31 december 2019 in de LEZ mochten rijden:

1 FEBRUARI 2017 DIESEL BENZINE/AARDGAS/LPG
Euronorm 6 toegang toegang
Euronorm 5 toegang toegang
Euronorm 4 toegang toegang
Euronorm 3
(met roetfilter)
toegang mits
registratie*
toegang
Euronorm 3
(zonder roetfilter)
toegang mits
registratie*
toegang
Euronorm 2 aankoop dagpas*** toegang
Euronorm 1 aankoop dagpas*** toegang

*Toegang mits registratie:

Deze voertuigen waren toegelaten in de LEZ, maar dienden ten laatste 24 uur na het betreden van de LEZ eenmalig en gratis te worden geregistreerd. De registratie kon online gebeuren of aan een LEZ-automaat.

**Toegang mits betaling:

Tot 31 december 2019 konden voertuigen met een euronorm 3 zonder roetfilter tegen betaling een tijdelijke toelating tot de LEZ aanvragen.

Dit kon voor een dag, een week, een maand, drie maanden, zes maanden of een jaar. Het tarief varieerde naargelang de duurtijd en de voertuigcategorie.

De toelating moest ten laatste 1 dag voor het betreden van de LEZ aangevraagd worden. In de praktijk diende dit echter veel eerder te gebeuren. De toelating was immers pas geldig na betaling en de verwerkingstijd hiervan lag rond de 10 dagen.

Ook de volgende voertuigen konden via dit systeem toelating tot de LEZ vragen: 

 • voertuigen ouder dan 40 jaar;
 • diesels met euronorm 2 of 3 in geval van interventies op de openbare weg, noodoperaties of voor ambulante handel, markten en foren.

***De LEZ-dagpas:

Tot 31 december 2019 konden deze voertuigen mits betaling en maximaal 8 keer per jaar in de LEZ rijden voor één dag. Een dagpas kostten 35,00 Euro en kon online of aan een LEZ-automaat aangekocht worden.

De dagpas diende ten laatste op de dag van binnenrijden aangekocht te worden.

Alle voertuigen die niet waren toegelaten konden, gebruik maken van de dagpas, dus ook bijvoorbeeld diesels met euronorm 3 zonder roetfilter die niet tijdig hun toelating hadden aangevraagd.

 

1 JANUARI 2020

Vanaf 1 januari 2020 werden de regels strenger. De zone zelf werd niet uitgebreid.

Hieronder vindt u een nieuw overzicht:

1 JANUARI 2020 DIESEL BENZINE/AARDGAS/LPG
Euronorm 6 toegang toegang
Euronorm 5 toegang toegang
Euronorm 4 toegang toegang
Euronorm 3
(met roetfilter)
toegang mits
registratie*
toegang
Euronorm 3
(zonder roetfilter)
toegang mits
registratie*
toegang
Euronorm 2 aankoop dagpas*** toegang
Euronorm 1 aankoop dagpas*** aankoop dagpas***

*Toegang mits betaling:

Tot 31 december 2024 kunnen diesels met een euronorm 4 mits betaling de LEZ binnenrijden voor een week, een maand, 4 maanden of een jaar. Het tarief varieert naargelang de duurtijd en de voertuigcategorie.

1 JANUARI 2025

Bovenstaande regels zullen gelden voor 5 jaar. Op 1 januari 2025 zal er opnieuw een verstrenging worden ingevoerd, hetgeen volgend overzicht geeft:

1 JANUARI 2025 DIESEL BENZINE/AARDGAS/LPG
Euronorm 6d* toegang toegang
Euronorm 6a, 6b, 6c en 6d-temp toegang toegang
Euronorm 5 toegang mits
betaling*
toegang
Euronorm 4 aankoop dagpas*** toegang
Euronorm 3
(met roetfilter)
aankoop dagpas*** toegang
Euronorm 3
(zonder roetfilter)
aankoop dagpas*** toegang
Euronorm 2 aankoop dagpas*** aankoop dagpas***
Euronorm 1 aankoop dagpas*** aankoop dagpas***

*Euronorm 6d is de hoogste binnen de euronorm 6. Diesels met deze milieustandaard moeten nog op de markt gebracht worden.

1 SEPTEMBER 2027/1 JANUARI 2028

De volgende en laatste (gekende) verstrenging volgt vervolgens sneller, namelijk in september 2027 voor de dieselwagens en in januari 2028 voor wagens op benzine, aardgas of lpg:

1 september 2027/ 1 januari 2028 DIESEL BENZINE/AARDGAS/LPG
Euronorm 6d toegang toegang
Euronorm 6a, 6b, 6c en 6d-temp toegang mits
betaling*
toegang
Euronorm 5 geen toegang toegang
Euronorm 4 geen toegang toegang
Euronorm 3
(met roetfilter)
geen toegang geen toegang
Euronorm 3
(zonder roetfilter)
geen toegang geen toegang
Euronorm 2 geen toegang geen toegang
Euronorm 1 geen toegang geen toegang

In de toekomst zal de LEZ ook gelden voor andere voertuigcategorieën.

De stad Brussel voerde reeds een LEZ in op 1 januari 2018. In Gent zijn de LEZ regels van toepassing sinds 1 januari 2020. De normen liggen daar anders. De tendens in alle steden zal uiteraard zijn dat de toelatingsvoorwaarden strenger worden met de jaren.

Goed controleren aan de hand van het inschrijvingsbewijs of u het stadcentrum nog in mag is dus de boodschap!

Bovenstaand chronologisch overzicht kan u daarbij al helpen voor wat betreft Antwerpen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!