IOS-procedure

IOS-procedure

Sinds enkele jaren is de procedure ter invordering van onbetwiste geldschulden van kracht. Ook wel bekend als de ‘IOS-procedure’. De IOS-procedure houdt in dat niet-betwiste schuldvorderingen tussen ondernemers eenvoudiger kunnen worden geïnd door een advocaat in samenspraak met een gerechtsdeurwaarder. De tussenkomst van de rechtbank is in de IOS-procedure niet meer vereist.

De IOS-procedure is een buitengerechtelijke procedure.

De IOS-procedure werd opgericht voor de invordering van een onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft. De vordering moet vaststaan en opeisbaar zijn. De IOS-procedure kan enkel worden opgestart met tussenkomst van een advocaat. De advocaat zal moeten toezien op de naleving van de formele toepassingsvoorwaarden van de invorderingsprocedure.

Vooraleer wij een IOS-procedure opstarten, zullen wij nauwkeurig nagaan of de openstaande vordering in aanmerking komt voor deze procedure.

De IOS-procedure bestaat uit vier fases:

1. Aanmaning (op verzoek van een advocaat en uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder)

2. Standpunt schuldenaar

Uw schuldenaar zal na datum van betekening van de aanmaning één maand de tijd krijgen om over te gaan tot betaling of om een afbetalingsplan te verzoeken. Indien er geen reactie komt, kan de procedure zonder meer worden verder gezet.

Indien uw schuldenaar de openstaande vordering betwist. Zullen wij deze betwistingen uiteraard nauwkeurig bestuderen zodat in samenspraak kan worden besloten om eventueel alsnog een klassieke gerechtelijke procedure op te starten.

3. Proces-verbaal van niet-betwisting (dit zal worden opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder)

Ten vroegste 8 dagen na het verstrijken van de termijn van één maand die uw schuldenaar heeft verkregen, zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal van niet-betwisting.

4. Uitvoerbaarverklaring proces-verbaal van niet betwisting

In deze fase zal u een uitvoerbare titel bekomen op basis waarvan er kan worden overgaan tot uitvoering voor het verkrijgen van betaling van uw openstaande schuld.

Het team van STUDIO | LEGALE zal gedurende alle fases het dossier nauwlettend opvolgen en u bij elke stap op de hoogte brengen van de feiten die zich voordoen. Zodat in samenspraak gekozen zal worden voor het beste plan van aanpak.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!