info WER

Wie zijn wij?

STUDIO | LEGALE Advocaten is een groepering van advocaten en heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. De advocaten treden individueel op voor hun eigen rekening, per vennootschap dan wel per eenmanszaak. De advocaten van STUDIO | LEGALE zijn verbonden aan de balie van Antwerpen en werkzaam in België. Meester Joost Peeters is tevens verbonden aan de balie van Brussel. Bij “team” kan u meer concrete gegevens terugvinden van de advocaten bij STUDIO | LEGALE.

STUDIO | LEGALE Advocaten is de juridische ONE STOP SHOP. U vindt onder hetzelfde dak verschillende specialisten. STUDIO | LEGALE Advocaten tracht een full service kantoor te zijn en is actief in diverse rechtsdomeinen. De service eindigt niet aan de Belgische landsgrenzen.

De algemene voorwaarden die ons kantoor hanteert kan U raadplegen op het kantoor te B-2018 Antwerpen, Haantjeslei 69A, staan vermeld op de facturen en op deze website.

De tarieven, erelonen, kosten en/of de berekeningswijze van STUDIO | LEGALE Advocaten wordt u verstrekt op eerste verzoek.

Informatie of klachten?

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u STUDIO | LEGALE Advocaten bereiken:

 

Per post: Haantjeslei 69A, 2018 Antwerp
Per e-mail: [email protected]
Per fax: + 32 (0)3/216 70 79
Per telefoon: + 32 (0)3/216 70 70

 

Beroepsaansprakelijkheid, beroepsregels en gedragscodes

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten bij STUDIO | LEGALE Advocaten is verzekerd bij Amlin Europe nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Amstelveen (Nederland), bijkantoor in België gekend onder RPR 0416.056.358 en dit via makelaar Van Breda & Risks, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De polis verleent dekking in de hele wereld, dit met uitzondering van eisen ingesteld in de Verenigde Staten of Canada, of vallen onder de wetgeving of rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

De aansprakelijkheid van STUDIO | LEGALE Advocaten is beperkt tot deze verzekerde bedragen.

De reglementen waaraan de advocaten van STUDIO | LEGALE Advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies: (http://www.advocaat.be/UserFiles/file/reglementen/2015%20 01%2009%20DEF_%…)

Alle advocaten van ons kantoor zijn bovendien voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005

Behoudens andersluidende vermelding maken de advocaten bij STUDIO | LEGALE in het kader van zijn/ haar beroepsuitoefening geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!