graden van overtredingen

Classificatie van de overtredingen in graden

Het Koninklijk Besluit van 30 september 2005 bepaalt de graad van overtreding van de bepalingen in het Verkeersreglement, van het KB 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens en van het KB 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Indien u een overtreding pleegt waaraan geen graad is toegekend, wordt deze overtreding beschouwd als zijnde van de eerste graad.

Indien u een overtreding begaat waaraan geen graad of een eerste graad is toegekend, kan u gestraft worden als volgt:

 • een gemeentelijke administratieve sanctie van € 58,00;
 • een onmiddellijke inning van € 58,00; 
 • een minnelijke schikking van € 85,00;
 • een bevel tot betalen van € 85,00, zijnde de minnelijke schikking verhoogd met 35%; 
 • een geldboete van € 80,00 (= € 10,00 x8) tot € 2.000,00 (= € 250,00 x 8).

Indien u een overtreding begaat waaraan een tweede graad is toegekend, kan u gestraft worden met:

 • een gemeentelijke administratieve sanctie van € 116,00;
 • een onmiddellijke inning van € 116,00;
 •  een minnelijke schikking van € 160,00;
 • een bevel tot betalen van € 216,00, zijnde de minnelijke schikking verhoogd met 35%; 
 • een geldboete van € 160,00 (= € 20,00 x 8)tot € 2.000,00 (= € 250,00 x 8) ; 
 • mogelijks een verval van recht tot sturen voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Indien u een overtreding begaat waaraan een derde graad is toegekend, kan u gestraft worden met:

 • een onmiddellijke inning van € 174,00; 
 • een minnelijke schikking van € 235,00; 
 • een bevel tot betalen van € 317,00, zijnde de minnelijke schikking verhoogd met 35%;
 • een geldboete van € 240,00 (= € 30,00 x 8) tot € 4.000,00 (= € 500,00 x 8);
 • mogelijks een verval van recht tot sturen voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Indien u een jonge bestuurder bent die minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B, wordt verplicht een verval van recht tot sturen voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar opgelegd en wordt het herstel van het recht tot sturen afhankelijk gemaakt van het opnieuw slagen voor het theoretisch of het praktisch rijexamen.

Indien u een overtreding begaat waaraan een vierde graad is toegekend, kan u gestraft worden met:

 • een onmiddellijke inning van € 473,00; 
 • een geldboete van € 320,00 (= € 40,00 x 8) tot € 4.000,00 (= € 500,00 x 8);
 • verplicht een verval van recht tot sturen voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

In geval van herhaling is er strafverzwaring.

Schematisch overzicht:

Graad van overtreding Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
Gemeenrechtelijke administratieve sanctie 58 EUR 166 EUR
Onmiddellijke inning 58 EUR 166 EUR 174 EUR 473 EUR
Minnelijke schikking 85 EUR 160 EUR 235 EUR
Bevel tot betalen 115 EUR 216 EUR 317 EUR
Geldboete 80 EUR tot 2.ooo,- EUR 160 EUR tot 2.000,- EUR 240 EUR tot 4,000,- EUR 320 EUR tot 4.000,- EUR
Verval van het recht tot sturen 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 8 dagen tot 5 jaar (verplicht)
Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!