gerechtelijke reorganisatie.

Gerechtelijke reorganisatie

Gerechtelijke reorganisatie kan worden aangevraagd door een onderneming in financiële moeilijkheden die een faillissement wenst te vermijden. De procedure tot gerechtelijke reorganisatie geeft de onderneming een tijdelijke bescherming tegen haar schuldeisers zodat een oplossing op lange termijn kan worden uitgewerkt en het voortbestaan van de onderneming alsnog kan worden gegarandeerd.

De gerechtelijke reorganisatie kan zich voordoen in drie mogelijke situaties:

1. Een minnelijke akkoord met minstens twee schuldeisers;

2. Een collectief akkoord of plan dat wordt voorgesteld aan alle schuldeisers;

3. Een overdracht onder gerechtelijk gezag. Hier zal een gerechtelijk mandataris uw onderneming en schulden beheren.

Gedurende de gerechtelijke reorganisatie kan de onderneming niet meer failliet verklaard worden en hebben schuldeisers geen invorderingsmogelijkheden meer voor openstaande

facturen die dateren van voor de gerechtelijke reorganisatie. Deze facturen kunnen dus niet meer ingevorderd worden via de gerechtsdeurwaarder of de bevoegde rechtbank. Dit geldt evenwel niet voor nieuwe schulden die zijn ontstaan na inleiding van de procedure. De onderneming is nog steeds verplicht om deze nieuwe schulden te betalen.

De gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord of plan dat wordt voorgesteld aan alle schuldeisers is de meest voorkomende vorm van gerechtelijke reorganisatie en biedt de onderneming bescherming tegen haar schuldeisers mits deze schuldeisers over een periode van maximaal vijf jaar geleidelijk worden terugbetaald

Wanneer uw klant deze gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, kunnen uw onbetaalde facturen mee worden opgenomen in het reorganisatieplan.

De onderneming die de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt dient normaal gezien alle openstaande facturen mee op te nemen in de aangifte en de schuldeisers hiervan op de hoogte te brengen.

Echter, de praktijk leert ons dat de schuldenaar wel eens een factuur vergeet mee op te nemen of er een verkeerd bedrag

wordt opgenomen.

Om deze reden is het van cruciaal belang om ook zélf over te gaan tot aangifte van uw openstaande facturen en het bedrag van de openstaande vordering te controleren in het reorganisatieplan. Deze aangifte kan gebeuren bij de gedelegeerd rechter of de raadsman van de schuldenaar.

Als schuldeiser heeft u de keuze om mee in het reorganisatieplan te stappen en u hiermee akkoord te verklaren. Het reorganisatieplan zal een voorstel bevatten voor het betalen van uw openstaande schuld: hoeveel zal er worden terugbetaald en op welke termijn zal dit worden terugbetaald. U heeft als schuldeiser de vrije keuze om hier al dan niet mee akkoord te gaan.

(!) De uiteindelijke beslissing voor de goedkeuring van het reorganisatieplan ligt bij de meerderheid van de schuldeisers. Het kan dus zijn dat u alsnog het reorganisatieplan zal moeten aanvaarden ook al heeft u er niet mee ingestemd.

Als schuldeiser heeft u het recht om de reorganisatieprocedure op te volgen. Dit kan via het platform ‘RegSol’ (Centraal Register Solvabiliteit): www.regsol.be.

Indien u wenst, kan STUDIO | LEGALE u hier op alle facetten bijstaan en kunnen wij het nodige doen opdat uw openstaande schuldvordering correct wordt opgenomen in het reorganisatieplan alsook kunnen wij het verloop van de reorganisatieprocedure voor u opvolgen.

(!) Indien u als leverancier een lopende overeenkomst heeft met een schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie, mag u de lopende overeenkomsten niet zomaar verbreken. Als leverancier bent u verplicht om te blijven leveren. De nieuwe schulden die ontstaan na het openen van de gerechtelijke reorganisatie zijn wel onmiddellijk opeisbaar. Voor deze nieuwe schulden kan u best duidelijke betalingsvoorwaarden opleggen.

Indien ook uw nieuwe facturen onbetaald zouden blijven, kunnen deze nog wel worden ingevorderd. STUDIO | LEGALE is met haar incassodienst al jarenlang gespecialiseerd in het invorderen van onbetaalde facturen, dus ook hier kunnen wij het nodige doen voor u!

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!