gerechtelijke reorganisatie

Gerechtelijke reorganisatie

Wanneer uw onderneming zich in financiële moeilijkheden bevindt en u een tijdje respijt wil om uw betalingsverplichtingen na te komen zodat u een oplossing op lange termijn kan uitwerken, kan u beroep doen op de procedure tot gerechtelijke reorganisatie.

De procedure tot gerechtelijke reorganisatie bestaat erin om een faillissement te voorkomen. Gedurende de procedure geniet uw onderneming van een bescherming tegen haar schuldeisers.

Om toegelaten te worden in de procedure tot gerechtelijke reorganisatie dient er een verzoekschrift te worden ingediend bij de ondernemingsrechtbank. Dit verzoekschrift wordt neergelegd via het platform Regsol (Centraal Register Insolvabiliteit).

STUDIO | LEGALE kan u van bij aanvang begeleiden bij de procedure voor gerechtelijke reorganisatie, dit van het neerleggen van het verzoekschrift tot het opstellen van een reorganisatieplan.

De gerechtelijke reorganisatie kan zich voordoen in drie mogelijke situaties:

1. Een minnelijke akkoord met minstens twee schuldeisers;

2. Een collectief akkoord of plan dat wordt voorgesteld aan alle schuldeisers;

3. Een overdracht onder gerechtelijk gezag. Hier zal een gerechtelijk mandataris uw onderneming en schulden beheren.

STUDIO | LEGALE zal voor u nagaan welk traject binnen de gerechtelijke reorganisatie de voorkeur geniet voor uw onderneming en u hierbij zo goed mogelijk bijstaan.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gerechtelijke reorganisatie succesvol is zodat u binnen een zo kort mogelijke tijd uw betalingsachterstand kan bijwerken.

STUDIO | LEGALE kan ook voor u de nodige overeenkomsten en gerechtelijke documenten opstellen zodat u zich kan blijven focussen op de werking en continuïteit van uw bedrijf.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!