gerechtelijke procedure

Gerechtelijke procedure

Indien u heeft besloten om een gerechtelijke procedure op te starten, zal er door ons kantoor een dagvaarding worden opgesteld. Na uw goedkeuring zal deze worden overgemaakt aan onze gerechtsdeurwaarder. Vervolgens zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding betekenen aan uw schuldenaar en zal een zittingsdatum worden bepaald.

Wij volgen het dossier nauw op en staan u bij voor de bevoegde rechtbank. Na ontvangst van de uitspraak blijven wij u ook bijstaan bij een mogelijkse uitvoeringsprocedure.

Gedurende deze hele procedure doen wij al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw openstaande schulden worden betaald.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!