faillissement

Faillissement

Is uw klant of schuldenaar failliet? Welke stappen dient u dan als schuldeiser te ondernemen en zal u uw openstaande facturen nog kunnen innen?

Wanneer uw klant door de rechtbank failliet wordt verklaard, zal er een curator en een rechter-commissaris worden aangesteld over het faillissement.

De taak van de curator bestaat erin om het vermogen van de gefailleerde te beheren en te vereffenen en de opbrengst ervan te verdelen onder de schuldeisers.

Indien de curator weet dat u schuldeiser bent van de gefailleerde onderneming, zal de curator u normaal gezien op de hoogte brengen van het faillissement en u uitnodigen om uw schuldvordering in te dienen.

Indien u weet dat uw klant failliet werd verklaard, kan u ook reeds zelf de schuldvordering indienen zonder dat u hoeft te wachten op de uitnodigen van de curator.

De aangifte van uw schuldvordering dient digitaal te gebeuren via het platform ‘RegSol’ ( Centraal Register voor Solvabiliteit).

U dient uw aangifte van schuldvordering uiterlijk binnen één jaar na datum van het faillissement in te dienen.

(!) Indien uw schuldenaar nog goederen in haar bezit heeft waarvan u nog steeds eigenaar bent, dient u zich te beroepen op uw eigendomsvoorbehoud en dit dient uiterlijk binnen de 30 dagen na het openvallen van het faillissement te gebeuren.

Gedurende de afwikkeling van het faillissement zal de curator alle activa van de gefailleerde onderneming te verkopen en trachten de schuldeisers zo goed mogelijk te betalen.

Doorgaans zijn er echter onvoldoende opbrengsten om alle schuldeisers te kunnen terugbetalen. De opbrengsten van de activa zullen eerst worden toebedeeld aan de bevoorrechte schuldeisers, zoals o.a. werknemers, kredietverstrekkers, RSZ, de fiscus, …

Ook indien u geen betaling uit het faillissement zal ontvangen, is het van belang om uw schuldvordering in te dienen. Wanneer uw openstaande schuld niet terugbetaald kan worden, zal u een fiscaal attest ontvangen waarmee u de vordering op gefailleerde kan ‘afboeken’ in uw boekhouding.

Indien uw klant failliet ging, kan STUDIO | LEGALE u steeds

bijstaan, dit vanaf het indienen van uw schuldvordering tot de opvolging van het faillissement en het ontvangen van een fiscaal attest.

Indien U meent de schuldenaar kennelijk grove fouten heeft gemaakt en dat deze fouten hebben bijgedragen tot het faillissement, kan er (eventueel in samenspraak met de curator) een aansprakelijkheidsvordering worden ingesteld tegen de bestuurders of zaakvoerders van de gefailleerde onderneming.

Voorbeelden van een kennelijk grove fout zijn:

 • Niet naleven van de boekhoudkundige verplichtingen;
 • Boekhouding vervalsen;
 • Alarmbelprocedure niet naleven;
 • Verlieslatende activiteit voortzetten om zich zelf te verrijken,

Indien u meent dat de bestuurders van de gefailleerde dergelijke fouten hebben begaan, kan STUDIO | LEGALE u bijstaan bij het instellen van een aansprakelijkheidsvordering.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!