Bekendmaking fusiebesluit

Bekendmaking fusiebesluit

De deelnemende vennootschappen dienen hun respectievelijke akten neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank die worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV.

In voorkomend geval wordt de akte van statutenwijziging van de overnemende vennootschap op dezelfde manier neergelegd en bekendgemaakt. De akten worden gelijktijdig bekendgemaakt binnen tien dagen na de neerlegging van de laatste akte.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!