APA (asset purchase agreement)

APA: Asset Purchase Agreement

Komt men na de due diligence tot een akkoord, dan volgt een APA of asset purchase agreement. Dat is een in principe bindende definitieve overeenkomst over voorwerp en prijs, waarbij alle zaken die noodzakelijk zijn binnen een overname worden opgenomen, zoals onder meer de onderhandelde verklaringen en waarborgen,  het prijsmechanisme dat gehanteerd wordt, wanneer het risico overgaat, enz. Samengevat betreft het de overeenkomst met als voorwerp de koop-verkoop van het geheel of van bepaalde activa van een targetvennootschap.

 

Na identificatie van de partijen bevat een overnameovereenkomst vaak een preambule of considerans. Dat is een inleidende tekst die de achtergrond, beweegredenen en bedoelingen van de partijen schetst. Later bij een eventuele arbitrage zal de arbiter dit document als handvat kunnen gebruiken om meer informatie te krijgen over de achtergrond van de overeenkomst. Dergelijke preambule heeft verder geen bindende kracht, maar beschikt wel over een belangrijke interpretatieve betekenis.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!