advocaten in verkeersrecht

Advocaten in verkeersrecht

Ieder van ons begeeft zich dagelijks in het verkeer. Een verkeersovertreding of verkeersongeval is dan ook snel gebeurd. Indien u hiermee wordt geconfronteerd, is het van groot belang om u te laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht. De gevolgen van een verkeersovertreding of verkeersongeval kunnen immers verstrekkend zijn.

De advocaten van STUDIO | LEGALE beschikken over een jarenlange ervaring in het verdedigen van zowel beklaagden als slachtoffers voor de politierechtbank. Hun verkeersrechtadvocaten bevinden zich wekelijks in de politierechtbank om met veel overtuiging de belangen van onze cliënten te behartigen. Dit zowel in strafrechtelijke als burgerrechtelijke zaken.

U kan bij ons terecht voor zowel voorafgaand advies als effectieve bijstand en dit in alle facetten van het verkeersrecht.

Indien u als beklaagde wordt gedagvaard om voor de politierechtbank te verschijnen voor een verkeersovertreding, zullen wij u na een grondige studie van het strafdossier kunnen adviseren over de best te volgen strategie. We bekijken samen met u of de overtreding al dan niet voor betwisting vatbaar is. Indien betwisting niet haalbaar lijkt, spitsen we ons toe op de strafmaat. We geven u een inschatting van de mogelijke straffen, zodat u weet wat u kan verwachten. Tijdens de zitting zetten wij onze kennis van de procedures en regelgeving in om een zo gunstig mogelijk resultaat te bekomen.

Indien u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval, bestaan er verschillende procedurele mogelijkheden om vergoeding van uw geleden schade te bekomen. STUDIO | LEGALE zorgt voor een correcte schadebegroting en zal deze op de meest efficiënte wijze gaan recupereren bij de aansprakelijke.

Een ongeval is een onprettige gebeurtenis. Bovendien kan de weg tussen het ongeval en de schadevergoeding soms lang en hobbelig zijn. Het is dan ook van belang dat u door een gespecialiseerde advocaat correct wordt geïnformeerd en bijgestaan, ongeacht of u aansprakelijke partij of slachtoffer bent.

STUDIO | LEGALE bouwde een ruime expertise op in zowel het opstellen van schadeclaims als het verweer er tegen. U kan bij ons dus terecht voor een integrale behandeling van uw schadedossier.

Denk hierbij aan:

 • Een onderzoek naar de aansprakelijkheid op basis van het Europees Aanrijdingsformulier dat u invulde met uw tegenpartij of op basis van het proces-verbaal dat door de politiediensten werd opgesteld; 
 • Een gemotiveerd juridisch advies over de haalbaarheid om de geleden schade te recupereren bij uw tegenpartij;
 • Een gemotiveerd juridisch advies op basis van de objectiviteitsclausule in geval van onenigheid met uw rechtsbijstandverzekeraar over de aansprakelijkheid; 
 • Het opstarten van en vertegenwoordiging tijdens een burgerrechtelijke procedure voor de politierechtbank; 
 • Een correcte en volledige begroting van de materiële en lichamelijke schade;
 • Bijstand bij het doorlopen van een deskundigenonderzoek;
 • Uitvoering van het bekomen vonnis;
 • Opstellen van verweermiddelen tegen een vordering tot schadevergoeding van een tegenpartij;
 •  Opstellen van verweermiddelen tegen een regresvordering van de eigen verzekeraar;

Belangrijk om te weten is dat de tussenkomst van een advocaat in het verkeersrecht in vele gevallen gedekt wordt door uw rechtsbijstandsverzekering. Deze dekking is bij vele mensen automatisch opgenomen in de autoverzekering. Juridische bijstand naar aanleiding van een verkeersovertreding of ongeval hoeft u dus niets te kosten! De kosten en erelonen van de door u gekozen advocaat, alsook de gerechtskosten, zullen immers volledig vergoed worden door de verzekeraar. Bovendien is een rechtsbijstandsverzekering onder bepaalde voorwaarden ook nog eens fiscaal aftrekbaar, met als gevolg dat u hieruit dubbel voordeel kan halen. Uiteraard is het verkeersrecht uitgebreider en complexer dan de hierboven geschetste situaties.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!