wetgeving

Wetgeving

De belangrijkste wetsbepalingen met betrekking tot bewindvoering kunnen worden teruggevonden in:

de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheden en tot instelling van een nieuw beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid;

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_ lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2013031714

– de reparatiewet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_ lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014042509

– de reparatiewet 12 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake justitie

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_ lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014121801&table_name=wet

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!