Verplichte rookmelders voor huurwoningen en studentenkamers
06 augustus 2016
Verplichte rookmelders voor huurwoningen en studentenkamers

Verplichte rookmelders voor huurwoningen en studentenkamers.

Vanaf 1 januari 2013 is de wetgeving omtrent het plaatsen van rookmelders uitgebreid.[1] Vanaf die datum dient in het Vlaams-Gewest een rookmelder te worden geplaatst in de volgende woningen:

  • Elke nieuwe woning;
  • Elke woning die een renovatie ondergaat waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is;
  • Huurwoningen (zowel private als sociale verhuurde woningen);
  • Studentenwoningen (met ingang vanaf 01.10.2014).

 

Deze verplichting bestaat niet voor wie reeds een branddetectiesysteem heeft geïnstalleerd dat gekeurd en gecertificeerd is door een erkende instantie.

 

Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan deze rookmelder moet voldoen:

  • CE markering[2];
  • Voldoen aan de norm NBN EN 14604[3];
  • Reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
  • De rookmelder dient van het optische type te zijn.

 

Ingangsdatum voor nieuwe en bestaande contracten voor huurwoningen

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle huurwoningen, waarvoor een huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Ook wordt een gefaseerde invoering van deze verplichting in bestaande huurcontracten voorzien.

De verplichting van het tijdstip tot het plaatsen van een rookmelder is afhankelijk van het type huurwoning. Er wordt in de wet een onderscheid gemaakt tussen een sociale huurwoning en een private huurwoning[4].

 

Ouderdom sociale huurwoning

Datum rookmeldersverplichting

Gebouwd voor 1950

01/01/2014

Gebouwd tussen 1950 en 1969

01/01/2015

Gebouwd tussen 1970 en 1979

01/01/2016

Gebouwd vanaf 1980

01/01/2017

 

Ouderdom private woning

Datum rookmeldersverplichting

Gebouwd voor 1945

01/01/2016

Gebouwd vanaf 1945

01/01/2019

 

Vanaf het academiejaar 2014 – 2015 gaat de overheid nog een stapje verder. Concreet betekent dit dat vanaf 1 oktober 2014 elke studentenkamer conform de wetgeving moet zijn uitgerust.[5] Vanaf dan is het verplicht om in elke studentenkamer, ook die met een lopend contract, een rookmelder te plaatsen.

 

Verplichting van de verhuurder

 

De verhuurder is verplicht om de plaatsingskosten en de aankoop van de rookmelders te betalen. Ook de kosten voor de vervanging van de rookmelder zijn ten laste van de verhuurder. Daarentegen is de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelder zoals bijvoorbeeld het vervangen van de batterijen.

 

Het is belangrijk dat de plaats van de rookmelder steeds wordt aangegeven op de plaatsbeschrijving.[6] Door middel van deze plaatsbeschrijving kan men immers bewijzen dat er effectief rookmelders aanwezig zijn in de woning.

 

Indien u nog vragen heeft omtrent deze kwestie, aarzel niet om onze specialisten te contacteren. Zij helpen u graag verder.

 

 

[1] Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, BS 13 juli 2012, 38717.

[2] Het CE keurmerk geeft aan dat de rookmelder voldoet aan de technische bepalingen, namelijk of de rookmelder al dan niet betrouwbaar is.

[3] De norm NBN EN 14604 is de Europese norm die de technische bepalingen aangeeft waaraan elke rookmelder moet voldoen.

[4] Art. 4 decreet 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen voor optische rookmelders, BS 13 juli 2012, 38717.

[5] Art. 5 besluit van de Vlaamse regering 6 juli 2012 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wat betreft de uitrusting met rookmelders, BS 6 augustus 2012, 46128.

[6] Decreet 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, BS 13 juli 2012, 38717.

 

Medialinks:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1191334564271646&id=140460979359015&notif_t=like&notif_id=1470814261499254

https://www.linkedin.com/nhome/updates?activity=6169028661216374784&goback=&trk=hb_ntf_LIKED_UPDATE_YOU_CREATED