Verouderde borden in de bebouwde kom
12 januari 2015

VEROUDERDE BORDEN IN DE BEBOUWDE KOM

Vanaf 1 juni 2015, moeten alle oude verkeersborden ‘bebouwde kom’ weg. De overgangsperiode loopt dan definitief af. Hierdoor verliezen ze elke juridische waarde en mogen de chauffeurs in theorie de snelheidslimiet voor de bebouwde kom negeren. Artikel 85.2 van het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelt: “De hierna weergegeven verkeersborden mogen behouden worden tot 1 juni 2015.

bebouwde kom Begin van een bebouwde kom.

einde Einde van een bebouwde kom.”(1)

De rechthoekige borden met gemeente opschrift en zwarte rand mogen dus behouden blijven tot 1 juni 2015. Daarna zijn enkel nog de borden toegelaten die het ‘stadssilhouet’ vertonen. Gemeenten dienen nog een enorme hoeveelheid borden te vervangen in het komende jaar (2). Artikel 71.2 van het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelt: “Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegang tot een bebouwde kom. 

begin Begin van een bebouwde kom.

einde 2 Einde van een bebouwde kom.” (3)

De borden waarop een silhouet van een bebouwde kom is aangeduid, zijn al sinds 1 januari 2004 van kracht. Er werd voorzien in een overgangsperiode van tien jaar, dat is de gemiddelde levensduur van een verkeersbord.

Federaal Parlementslid Bert Wollants vroeg aan Minister Jacqueline Galant of ze deze overgangsperiode niet konden verlengen. Aangezien ze noch van de gewesten, noch van de Vereniging van Steden en Gemeenten signalen heeft ontvangen om de overgangsperiode te verlengen, is er geen reden om af te stappen van de deadline van 1 juni 2015. Ook zal het vasthouden aan die datum zorgen voor een grotere uniformiteit in de aanduiding van de bebouwde kom wat zorgt voor een betere verkeersveiligheid.(4)

Voor de goede orde: wij raden aan om toch de snelheidsbeperkingen te respecteren!

Indien U toch zou geflitst worden na 1 juni 2015 en U kan aannemelijk maken dat de flits geschiedde in een zone met een “oud bord” kan de inbreuk mogelijkerwijs succesvol betwist worden.

Raadpleeg in dat geval onze specialisten!

(1) Artikel 85.2 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (2) Snelheidslimiet ongeldig bij oude verkeersborden, Standaard, 27 oktober 2014. (3) Artikel 71.2 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (4) B. WOLLANTS en J. GALANT, Overgangsbepalingen vastgelegd in artikel 85 van de Wegcode (schriftelijke vraag en antwoord nr : 004 – zittingsperiode : 54), 25 juli 2014.