verjaring

Verjaring

Soms dateren de stedenbouwkundige misdrijven/inbreuken van jaren geleden. De vraag stelt zich dan of u nog kan bestraft worden voor deze feiten of dat de feiten verjaard zijn.

Dit is zeker in het omgevingsrecht geen eenvoudige vraag om te beantwoorden.

De wetgeving is hieromtrent al vele malen gewijzigd.

Vroeger werd steeds gesteld dat stedenbouwkundige misdrijven niet konden verjaren.

Sinds de gewijzigde regels van de VCRO is de standaardregel dat de strafvordering inzake een bouwmisdrijf doorgaans na een periode van 5 jaar na het plegen van het laatste feit verjaart. Wanneer de strafvordering tijdig is ingesteld, kan geen verjaring van de herstelvordering meer plaatsvinden.

Een herstelvordering kan nooit verjaren voordat de strafvordering is verjaard. De herstelvordering zelf verjaart als volgt:

 • Na 10 jaar voor misdrijven gepleegd in kwetsbare gebieden;
 • Na 10 jaar in openruimtegebieden; 
 • Na 5 jaar voor overige gebieden.

Het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete verjaart 5 jaar te rekenen vanaf de dag van het misdrijf.

Het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete verjaart 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de inbreuk.

Tijdens de verjaringsperiode kunnen er stuitingsdaden (zoals bijvoorbeeld het opstellen van een proces-verbaal) gesteld worden waarna een nieuw verjaringsperiode begint te lopen.

Het instandhouden van stedenbouwkundige misdrijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden (zoals bijvoorbeeld natuurgebied, waardevol agrarisch gebied…) kunnen sinds 1 maart 2018 eveneens verjaren. Dit was voordien niet het geval. Sinds 1 maart 2018 worden zij berecht zoals een stedenbouwkundige inbreuk en volgen zij ook de verjaringsregels op stedenbouwkundige inbreuken.

Voor oude bouwmisdrijven is de verjaring afhankelijk van de periode dat het bouwmisdrijf is gepleegd.

 • Voor 27.07.1998: 30 jaar na oprichting en 5 jaar na kennisname van de schade en de identiteit van de overtreder.
 • Tussen 27.07.1998 en 31.8.2009: 20 jaar de feiten en 5 jaar de effectieve kennisname van de schade en de identiteit van de overtreder.
 • Na 31.08.2009: 10 jaar voor misdrijven in ruimtelijk kwetsbaar gebied en openruimtegebied. 5 jaar voor de overige bouwmisdrijven.

Let op, de verjaring betekent énkel dat er geen strafvordering of herstelvordering meer kan worden opgelegd. Dit betekent niet dat er een vergunning werd verleend. De werken hebben nog steeds een illegaal karakter. Indien er opnieuw werken zouden worden uitgevoerd aan het illegale bouwwerk, bestaat er een kans dat een herstelmaatregel wordt opgelegd voor het geheel.

Laat u steeds bijstaan indien u een bouwmisdrijf ten laste wordt gelegd. Het kantoor van STUDIO | LEGALE advocaten kan u hierbij helpen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!