u wordt/werd verhoord

Eén van de meest voorkomende opsporingshandelingen in een strafonderzoek, is het verhoor. De ervaring leert dat rechters erg veel waarde hechten aan verklaringen van verdachten en/of slachtoffers. Het belang van een goede bijstand bij een verhoor mag dus niet onderschat worden.

Het verhoor is gebonden aan strikte regels, waarbij u als verhoorde over een heel pakket rechten beschikt. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om te zwijgen, het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat en voorafgaandelijk vertrouwelijk met deze te overleggen, het recht om bijkomend onderzoek te vragen en kan u niet gedwongen worden om uzelf te beschuldigen (de zgn. ‘Salduz-rechten’).

Uiteraard is het ook belangrijk dat het uiteindelijke neergeschreven verhoor in het proces-verbaal ook effectief overeenkomt met wat er daadwerkelijk is gezegd. Daarnaast mag de politie bepaalde verhoortechnieken niet gebruiken (bijvoorbeeld een verdachte onder druk zetten of afdreigen, suggestieve vragen stellen, antwoorden vervormen, liegen over bepaalde vaststellingen, fysiek geweld gebruiken, …).

U doet er dus altijd goed aan zich bij een verhoor te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Al onze strafpleiters hebben een doorgedreven opleiding gevolgd voor het verlenen van kwalitatieve bijstand bij verhoren en kunnen terugvallen op een ruime ervaring terzake.

Een verhoor kan op verschillende wijzen worden aangekondigd. Afhankelijk van de ernst van het verhoor of uw positie, krijgt het verhoor een categorie toegekend. Er zijn 4 categorieën, die elks hun specifieke rechten kennen. Per categorie verschillen de rechten.

Categorie 4: U werd van uw vrijheid benomen als verdachte en de mogelijkheid bestaat dat u na het verhoor wordt voorgeleid bij een onderzoeksrechter. U zal in dit geval evident geen uitnodiging meer krijgen, maar uw advocaat wordt voor het leveren van de bijstand tijdens het verhoor opgeroepen door de politie of onderzoeksrechter.

Categorie 3: U wordt uitgenodigd als verdachte voor een verhoor over feiten waarop een straf staat waarvoor u van uw vrijheid kan beroofd worden. U krijgt zelf de mogelijkheid om voorafgaandelijk een advocaat te raadplegen en zich nadien samen met uw advocaat aan te bieden bij de politie.

Categorie 2: U wordt uitgenodigd als verdachte voor een verhoor over feiten waarvoor u niet van uw vrijheid kan beroofd worden. Het gaat om lichtere potentiële inbreuken.

Categorie 1: U wordt uitgenodigd als getuige of slachtoffer over feiten gepleegd door een ander.

Voor alle categorieën is de bijstand van een advocaat toegelaten. Als u wordt verhoord als verdachte, raden wij u ten stelligste aan om u altijd te laten bijstaan. Uw verhoor zal een hoeksteen worden van het onderzoek en het is dus essentieel dat dit goed verloopt. In bovenvermelde categorie 3 en 4 zal de inhoud van het verhoor daarenboven mee kunnen bepalen of u in voorlopige hechtenis wordt geplaatst, wat het belang van adequate bijstand enkel maar verhoogt.

Onze strafrechtadvocaten zijn 24/24 en 7/7 beschikbaar voor de bijstand in categorie 4. Dus zelfs als u ’s nachts of in het weekend van uw vrijheid wordt beroofd, kan u om onze bijstand vragen. Daarvoor hoeft u enkel de naam van één van onze strafrechtadvocaten te vermelden aan de politie en zij zullen het nodige doen om ons op de hoogte te stellen.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken of stel uw eventuele bijkomende vragen via mail op [email protected].

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!