overzicht vonnissen

Hieronder vindt u een actueel overzicht van uitspraken behaald door de verkeersspecialisten van het STUDIO | LEGALE team.

Burgerrechtelijk

Politierechtbank Beringen – 12.10.2021

Feiten:

Cliënte draaide rechts af en werd daarbij aangereden door tegenpartij die vanuit de zijstraat kwam. Tegenpartij beweerde dat cliënte hem de voorrang van rechts had moeten verlenen.

Resultaat:

De vordering van cliënte werd toegekend.

Opmerkingen:

Tegenpartij erkende op het aanrijdingsformulier dat zij de bocht te kort had genomen, maar betwistte alsnog de aansprakelijkheid. Uit foto’s van na de aanrijding bleek echter dat tegenpartij de bocht effectief had afgesneden.

Cliënt beging geen fout door geen voorrang te verlenen, nu partijen elkaar gewoon hadden kunnen kruisen, had tegenpartij de bocht niet afgesneden.

Politierechtbank Tongeren – 08.11.2021

Feiten: Cliënte was een voertuig aan het inhalen toen dit plots naar links afdraaide. Tegenpartij beweerde dat hij had gepinkt.

Resultaat:

De vordering van cliënte werd toegekend.

Opmerkingen:

Uit de schadelokalisatie aan beide voertuigen bleek dat cliënte zich reeds ter hoogte van de voorkant van het voertuig van tegenpartij bevond. Tegenpartij had cliënte dus moeten zien en zijn afdraaibeweging uitstellen.

Politierechtbank Antwerpen – 12.10.2021

Feiten:

Cliënte werd aangesproken door tegenpartij nu zij onvoorzichtig en met onaangepaste snelheid een kruispunt zou zijn opgereden. Cliënte stelde een tegenvordering in, nu het tegenpartij was die bij het afdraaien op het kruispunt voorrang diende te verlenen aan haar als tegenligger.

Resultaat:

De vordering van tegenpartij werd afgewezen. De tegenvordering van cliënte werd toegekend.

Opmerkingen:

Tegenpartij diende als bestuurder die afsloeg voorrang te verlenen aan het tegenliggend verkeer (zijnde cliënte). Het beweerde onvoorzichtig gedrag van cliënte werd niet aangetoond.

Politierechtbank Antwerpen – 05.11.2021

Feiten:

Cliënte draaide op een T kruispunt rechts af en werd aangereden door tegenpartij die van rechts kwam en in het midden van de rijbaan reed.

Resultaat:

De aansprakelijkheid werd bij helften verdeeld.

Opmerkingen: De rechtbank stelt dat tegenpartij onterecht in het midden van de rijbaan reed, maar ook dat cliënte de voorrang van rechts had moeten verlenen.

Politierechtbank Aalst – 03.12.2020

Feiten:

Cliënte fietste rechtdoor op een fietspad en werd aangereden door een andere fietser die van rechts uit een smal verhard paadje kwam omgeven door een grote haag. Cliënte vorderde vergoeding van haar materiële schade en de aanstelling van een deskundige om haar lichamelijke schade te begroten.

Resultaat:

De vordering van cliënte werd toegekend. Het deskundigenonderzoek is lopende.

Opmerkingen:

Uit de verklaringen van de betrokken partijen, waaronder een getuige, bleek dat de aanrijding zich voordeed op het fietspad waarop cliënte zich bevond en niet op het einde van het verhard paadje. Hieruit volgde dat tegenpartij het fietspad was opgereden en had moeten kunnen stoppen voor cliënte.

Politierechtbank Antwerpen – 09.11.2021

Feiten:

Cliënte werd door tegenpartij aansprakelijk gesteld voor het aanrijden van diens voertuig bij het uitrijden van een parkeerplek. De tegenpartij verwijst hiervoor naar de schadelokalisatie, nl. verfresten op beide voertuigen.

Resultaat:

De vordering van tegenpartij werd afgewezen.

Opmerkingen:

De rechtbank oordeelde dat tegenpartij als eisende partij niet sloeg in zijn bewijslast. Zijn aangifte dateerde immers van enige tijd na de feiten en de lokalisatie van de schade op de voertuigen was niet geheel overeenstemmend.

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – 25.10.2021 (hoger beroep tegen politierechtbank Antwerpen)

Feiten:

Cliënten waren inzittenden in een taxi die betrokken was bij een verkeersongeval, waarbij verschillende voertuigen waren betrokken. Er werd een Europees Aanrijdingsformulier ingevuld en de politie kwam ook ter plaatse. Cliënten stelden een vordering in tegen de bestuurder die volgens hen aansprakelijk was voor het ongeval.

Resultaat:

De vordering van cliënten werd in eerste aanleg afgewezen, doch in hoger beroep toegekend.

Opmerkingen:

Op basis van de verklaringen van de betrokken bestuurders en het aanrijdingsformulier werd de aansprakelijke bestuurder achterhaald. Het oorzakelijk verband tussen de schade van cliënten en de fouten van de aansprakelijke partij werd bewezen geacht.

Politierechtbank Antwerpen – 25.06.2021

Feiten:

Cliënte verliet de parking van het postkantoor en diende het fietspad te dwarsen alvorens de rijbaan te kunnen oprijden. Toen zij met haar voertuig op het fietspad stilstond, werd zij in de linkerflank aangereden door tegenpartij op zijn fiets. Cliënte

vorderde een materiële schadevergoeding.

Resultaat:

De aansprakelijkheid werd verdeeld.

Opmerkingen:

Het aanrijdingsformulier werd slechts gedeeltelijk ingevuld en niet ondertekend. Er werd wel een verklaring bijgevoegd die door beide partijen werd ondertekend. Dit maakte de bewijslast niet eenvoudig. De rechtbank oordeelde dat cliënte, ondanks het ‘pieprecht’ waarover zij beschikte, voorrang had moeten verlenen aan de fietser. Het voorrangsrecht van de fietser heeft echter zijn limieten. De rechtbank was van mening dat ook de fietser een fout beging die in oorzakelijk verband stond met de schade, reden waarom de aansprakelijkheid werd verdeeld.

Strafrechtelijk

Politierechtbank Mechelen – 02.03.2021

Tenlasteleggingen:

Niet verlenen voorrang (A) en onopzettelijke slagen en verwondingen (B)

Vordering Openbaar Ministerie:

50 Euro en 15 dagen rijverbod

Resultaat:

Opschorting voor één jaar

Opmerkingen:

Cliënte reed een garage in en moest daarvoor het fietspad over. Bij de aanrijding was een elektrische fiets betrokken. Aan de hand van conclusies die werden opgesteld, werd aangetoond dat cliënte het fietspad reeds over was en de elektrische fietser van het fietspad was afgeweken om zo op de achterkant van de flank van het voertuig van cliënte te botsen.

Politierechtbank Antwerpen – 17.09.2021

Tenlasteleggingen:

Onopzettelijke slagen en verwondingen (A) en niet kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis (B)

Vordering Openbaar Ministerie:

geldboete, rijverbod en toepassing art. 42 Wegcode (onderzoek rijgeschiktheid)

Resultaat:

Vrijspraak

Opmerkingen:

Cliënte veroorzaakte de aanrijding omdat ze tijdelijk het

bewustzijn verloor. Aan de hand van medische documenten werd aangetoond dat cliënte volledig rijgeschikt was.

Politierechtbank Antwerpen – 19.01.2021

Tenlasteleggingen:

Aanrijding geparkeerd voertuig (A) en vluchtmisdrijf (B)

Vordering Openbaar Ministerie:

25 Euro (A), 200 Euro en 1 maand rijverbod (B)

Resultaat:

Opschorting voor één jaar.

Opmerkingen:

Cliënte had bij het parkeren het voertuig achter haar aangereden en had zich vervolgens om de hoek geparkeerd. De specifieke omstandigheden eigen aan de cliënte werden geschetst met als gevolg dat de gunst van de opschorting werd toegekend.

Politierechtbank Turnhout – 03.03.2021 (corona zitting)

Tenlasteleggingen:

Niet naleven samenscholingsverbod

Vordering Openbaar Ministerie:

gevangenisstraf 2 maanden en 200 Euro

Resultaat:

Vrijspraak

Opmerkingen:

Er kon worden aangetoond dat cliënt aanwezig was voor professionele activiteiten en in een afzonderlijke ruimte aan het werk was.

Politierechtbank Turnhout – 02.09.2021

Tenlasteleggingen:

Niet verlenen voorrang (A), niet kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis (B), onopzettelijke slagen en verwondingen (C)

Vordering Openbaar Ministerie:

Toepassing strafwet (geldboete en rijverbod)

Resultaat:

Opschorting

Opmerkingen:

Cliënte reed van een oprit en moest daarvoor een fietspad over. Haar zicht werd grotendeels onttrokken door een omheining. Er kwamen twee koersfietsen aan, waarvan de eerste kon ontwijken en de tweede op de voorkant van het voertuig van cliënte terechtkwam. Gelet op het feit dat de eerste fietser wel nog tijdig kon ontwijken en de concrete omstandigheden eigen aan cliënte, werd de gunst van de opschorting toegekend.

Politierechtbank Antwerpen – 11.02.2021

Tenlasteleggingen:

Cliënte was in dit dossier betrokken als slachtoffer en stelde zich burgerlijke partij. De beklaagde werd vervolgd voor niet verlenen voorrang (A), onaangepaste snelheid (B) en onopzettelijke slagen en verwondingen (C)

Resultaat:

De vordering van cliënte werd toegekend. De beklaagde zal haar schadevergoeding moeten betalen.

Opmerkingen:

Er zal een deskundigenonderzoek opgestart worden om de lichamelijke schade in hoofde van cliënte te begroten.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!