overlevering of uitlevering

In strafzaken is er een samenwerking tussen nagenoeg alle landen, binnen en buiten Europa. Zo kunnen andere landen verzoeken aan België om een verdachte of veroordeelde aan hen uit te leveren, alsook kan België aan andere landen vragen om een verdachte of veroordeelde aan hen uit te leveren.

In de praktijk spreekt men van ‘overlevering’ en ‘uitlevering’. Een overlevering is een verzoek tussen Europese landen die gebruik maken van het Europees Aanhoudingsbevel (EAB). Een uitlevering is een verzoek tussen landen die geen gebruik maken van het EAB, veelal buiten Europa. De termen worden geregeld door elkaar gebruikt, maar procedureel is dit een groot verschil.

De overlevering is een relatief snelle procedure, omdat de Europese Lidstaten uitgaan van een onderling vertrouwen. De uitlevering is vaak een ingewikkelde procedure, omdat daar voor alle landen verschillende verdragen bestaan en er steeds een tussenkomst nodig is van de Minister van Justitie. In beide types van procedures hebben wij ondertussen al een bijzondere expertise opgebouwd.

In de dagdagelijkse praktijk is de overlevering (via een EAB) de meest voorkomende procedure. Daarbij adviseren wij een cliënt steeds om zich te laten bijstaan door een advocaat in zowel het land aan wie de overlevering wordt gevraagd, als het land naar waar de overlevering wordt gevraagd. Over de jaren heen hebben wij een internationaal netwerk uitgebouwd van strafrechtadvocaten, waarmee wij over de grenzen heen vlot kunnen samenwerken.

De overlevering kan voor 2 redenen gevraagd worden. Enerzijds in het kader van een lopend strafonderzoek, om u te kunnen verhoren en eventueel aan te houden. Anderzijds in het kader van een uitvoering van een straf die al is uitgesproken door een rechtbank.

In beide procedures is het erg belangrijk u vanaf het beginstadium te laten bijstaan. Zo kunnen wij u correct adviseren omtrent de te volgen procedure (‘korte’ of ‘lange’ procedure), omtrent de gevolgen van het ‘specialiteitsbeginsel’ (waarvan u nooit afstand mag doen!) of omtrent uw eventuele mogelijkheid om nog verzet aan te tekenen tegen een beslissing waarbij u niet aanwezig was.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken of stel uw eventuele bijkomende vragen via mail op [email protected].

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!