onderneming in moeilijkheden.

Onderneming in moeilijkheden

Wanneer uw onderneming geconfronteerd wordt met betalingsproblemen en u zich geen raad meer weet, kan STUDIO | LEGALE u bijstaan. STUDIO | LEGALE heeft een doorgedreven kennis en jarenlange praktijkervaring inzake het insolventierecht.

Onze troef is dat wij uw dossier langs alle mogelijke kanten bekijken en aanpakken. Enerzijds kunnen wij uw eigen openstaande schuldvorderingen trachten te innen, anderzijds kunnen wij u adviseren over eventueel te treffen maatregelen om uw onderneming te redden.

Wij zullen uw schuldeisers contacteren en trachten uitstel van betaling te verkrijgen, afbetalingsplannen te onderhandelen, kredietmogelijkheden voor u na te gaan, …

Hierna kan er ook bekeken worden hoe uw onderneming naar de toekomst toe geoptimaliseerd kan worden en bekijken wij samen de volgende stappen om uw onderneming tot een succes te laten uitgroeien.

Wanneer voorlopige maatregelen helaas niet voldoende zouden zijn om uw solvabiliteit te redden, kunnen wij u ook in uw volgende opties adviseren. De wetgeving voorziet in

heel wat alternatieven om ondernemingen met (tijdelijke) betalingsproblemen te ondersteunen.

Zo kan er een procedure tot gerechtelijke reorganisatie (de vroegere ‘WCO’ procedure) worden opgestart om een faillissement te voorkomen. Indien er echt geen andere oplossing is of u zelf het faillissement verkiest, kunnen wij u ook hiervoor bijstaan.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!