Lawyer tags: VENNOOTSCHAPSRECHT

Gert Vanopstal behaalde in 2010 zijn Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (cum laude), met een specialisatie in het Economisch Recht. Hij is tevens houder van de titels Master in de Intellectuele Eigendomsrechten (2011 – Universiteit Brussel HUB – cum laude) en Master in het Ondernemingsrecht (2015 – Universiteit Antwerpen – cum laude). Sinds 2011 heeft hij zijn intrede gemaakt bij de Antwerpse balie en is hij lid geworden van het STUDIO | LEGALE Team, waar hij zich hoofdzakelijk specialiseerde in het handels- en vennootschapsrecht. Zo heeft hij in de afgelopen jaren al talrijke ondernemingen bijgestaan bij de overname van aandelen, overdracht van handelsfonds, opmaken van algemene voorwaarden en onderhandelen van diverse contracten (o.a.: aandeelhouders-, distributie-, franchise- en leningsovereenkomsten), etc. Daarnaast adviseert en verdedigt hij ook de belangen van zowel particulieren als ondernemingen bij vragen en geschillen inzake aanneming, huur, verzekeringen en verkeersrecht.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

Joost Peeters, medeoprichter en partner bij STUDIO | LEGALE, begon zijn studies rechten in Antwerpen (UFSIA) en beëindigde deze via Leuven (KUL) te Rome (ROMA LUISS) alvorens hij in 2001 aan de balie van Antwerpen kwam. Hij bekwaamde zich ondertussen in het verzekeringsrecht, vennootschapsrecht (ook overnames en aandelen-overdrachten), ondernemingsrecht, huur, handelshuur, contractenrecht, verkeersrecht. Joost Peeters is bewindvoerder, curator en begeleidt vennootschappen in moeilijkheden (WCO dossiers). Hij werd beëdigd als plaatsvervangend Vrederechter in Antwerpen en is eveneens rechtskundig assessor bij de Orde van Architecten. Tevens is hij houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en behaalde hij recent het diploma van DPO (Data Protection Officer), conform de nieuwe GDPR, aan het vermaarde DPI (Data Protection Institute). Hij is erkend collaboratief onderhandelaar en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. Tevens volgde hij in 2020 een opleiding bemiddeling in sociale zaken.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans, Engels en kan zich behelpen in het Italiaans en het Duits.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!