Lawyer tags: HUURRECHT

Eva Willems behaalde in juni 2022 haar diploma Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

In haar masterjaren heeft zij zich voornamelijk gespecialiseerd
in het burgerlijk recht en het strafrecht. Haar masterthesis schreef zij over discriminatie op de private huurmarkt.

In september 2022 legde zij de eed af als advocate aan de Antwerpse balie en vervoegde zij het team van STUDIO | LEGALE. Zij behandelt hoofdzakelijk dossiers inzake het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Carlo Van Acker behaalde in 1990 zijn diploma Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen ( UA). In zijn masterjaren werd zijn studiekeuze bepaald door voornamelijk het burgerlijk recht en het strafrecht. (grondige studies) Na een loopbaan van twintig jaar aan de balie te Antwerpen bekwaamde hij zich de laatste 11 jaren in de rechterlijke bescherming van natuurlijke minderjarige en meerderjarige personen. In zijn hoedanigheid van professioneel bewindvoerder bekleedt hij menig mandaat binnen de Vredegerechten in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Daarnaast adviseert en verdedigt hij de belangen van particulieren bij vragen en geschillen inzake familierecht, huur, verzekeringen en de collectieve schuldenregeling.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Laurie Peer behaalde in juni 2014 haar diploma master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Tijdens deze studie groeide haar interesse voor het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht. In september 2014 trad Laurie Peer toe tot de Antwerpse balie en vervoegde zij het team van STUDIO | LEGALE waar zij zich verder specialiseerde in het burgerlijk recht, het bouwrecht en het insolventierecht. Daarnaast behaalde zij in 2017 het getuigschrift inzake curatorenopleiding en volgde zij het postgraduaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij is erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken en volgde in 2020 een opleiding bemiddeling in sociale zaken bij het gerennomeerde bMediation (BBLC vzw en BECI) dewelke succesvol werd afgerond.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!