Lawyer tags: ECONOMISCH RECHT (WER)

Chloë DIERCKX haalde haar Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2022. Haar specifieke interesse voor ondernemen uitte zich niet enkel in het hebben van haar eigen zaak tijdens haar studies, maar ook in de specialisaties die ze koos in haar master: fiscaal en ondernemingsrecht.

Ze startte ook met haar extra master in IP en ICT law aan de Universiteit
van Leuven in 2021. In oktober 2022 legde ze haar eed af aan de Antwerpse balie en heeft zij het team van STUDIO LEGALE
vervoegd.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Yannick Lauwers behaalde in 2021 met onderscheiding zijn diploma Master in de Rechten aan de KU Leuven. Tijdens zijn masterjaren volgde hij een major economisch recht en minor privaat recht. Hierbij ontwikkelde hij een bijzondere interesse in het ondernemings- en vennootschapsrecht. In april 2021 legde hij de eed af aan de Antwerpse balie en maakte hij zijn intrede bij STUDIO | LEGALE Advocaten.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Ruben Brosens behaalde in 2017 zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA). Tijdens zijn algemene masteropleiding ontwikkelde zijn interesse voor het ondernemingsrecht, meer specifiek het vennootschapsrecht. Aansluitend heeft hij dan ook de Master na Master in het Vennootschapsrecht gevolgd en succesvol afgerond aan de Katholieke Universiteit te Leuven (KUL) in 2018. Op 3 september 2018 legde hij de eed af als advocaat aan de Antwerpse balie en maakte hij zijn intrede bij het team van STUDIO | LEGALE Advocaten.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Engels en Frans. Daarnaast heeft hij een degelijk gesproken en geschreven kennis van het Duits.

Laurie Peer behaalde in juni 2014 haar diploma master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Tijdens deze studie groeide haar interesse voor het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht. In september 2014 trad Laurie Peer toe tot de Antwerpse balie en vervoegde zij het team van STUDIO | LEGALE waar zij zich verder specialiseerde in het burgerlijk recht, het bouwrecht en het insolventierecht. Daarnaast behaalde zij in 2017 het getuigschrift inzake curatorenopleiding en volgde zij het postgraduaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij is erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken en volgde in 2020 een opleiding bemiddeling in sociale zaken bij het gerennomeerde bMediation (BBLC vzw en BECI) dewelke succesvol werd afgerond.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Joost Peeters, medeoprichter en partner bij STUDIO | LEGALE, begon zijn studies rechten in Antwerpen (UFSIA) en beëindigde deze via Leuven (KUL) te Rome (ROMA LUISS) alvorens hij in 2001 aan de balie van Antwerpen kwam. Hij bekwaamde zich ondertussen in het verzekeringsrecht, vennootschapsrecht (ook overnames en aandelen-overdrachten), ondernemingsrecht, huur, handelshuur, contractenrecht, verkeersrecht. Joost Peeters is bewindvoerder, curator en begeleidt vennootschappen in moeilijkheden (WCO dossiers). Hij werd beëdigd als plaatsvervangend Vrederechter in Antwerpen en is eveneens rechtskundig assessor bij de Orde van Architecten. Tevens is hij houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en behaalde hij recent het diploma van DPO (Data Protection Officer), conform de nieuwe GDPR, aan het vermaarde DPI (Data Protection Institute). Hij is erkend collaboratief onderhandelaar en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. Tevens volgde hij in 2020 een opleiding bemiddeling in sociale zaken.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans, Engels en kan zich behelpen in het Italiaans en het Duits.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!