Lawyer Categories: VERKEER

Roxanne Sleeckx behaalde in 2020 haar Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Bij Studio Legale Advocaten maakt zij deel uit van het departement verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, waarbij zij een specifieke expertise heeft opgebouwd in het verkeersrecht (zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk).

Hiernaast geniet ook het strafrecht een bijzondere interesse. In 2022 volgde Mr. Sleeckx de opleiding voor bijstand bij verhoor (Salduz-opleiding). Zij is houder van het getuigschrift “Supralat Salduz verhoorbijstand”.

Daarnaast verstrekt zij advies aan ondernemingen en particulieren binnen het brede domein van het ondernemingsrecht alsook op het vlak van M&A.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Engels en het Frans.

Jolien Appels behaalde in juni 2017 haar diploma in de rechten met onderscheiding aan de Universiteit van Antwerpen. In haar masterjaren spitste zij zich voornamelijk toe op het burgerlijk recht en het strafrecht. Bij het schrijven van haar masterthesis over ‘de toekomst van de onherroepelijkheid van de schenking’ verdiepte zij zich in het familiaal vermogensrecht. In het kader van het Erasmus project studeerde zij één semester aan de Universiteit van Uppsala in Zweden, waardoor zij haar vaardigheden in het juridisch Engels kon uitbouwen. In oktober 2017 legde zij de eed af als advocate aan de Balie van Mechelen. Een jaar later maakte zij de overstap naar de Antwerpse balie om het STUDIO | LEGALE team te vervoegen, waar zij voornamelijk werkzaam is binnen het burgerlijk recht en ondernemingsrecht.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Koen De Backer behaalde in 2017 met onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Hij combineerde deze studie als werkstudent met zijn functie als secretaris bij het parket bij het hof van beroep te Antwerpen, waar hij werkzaam was als hoofd van de administratieve ondersteuningscel van de procureur-generaal te Antwerpen. Door zijn 11 jaar ervaring bij het parketgeneraal, waar hij erg nauw de ontwikkelingen op het gebied van het strafprocesrecht en het strafrecht dagdagelijks opvolgde, ontwikkelde hij hierin een bijzondere expertise. Op 1 september 2017 maakte hij de overstap van het openbaar ministerie naar de advocatuur, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt. Hij is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en volgde de Supralat-opleiding inzake het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en politieverhoren. Ook is hij auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Jens Vanhellemont Na het behalen van zijn bachelor-diploma Bedrijfsmanagement (2013) vatte Jens Vanhellemont zijn rechtenstudies aan op de Universiteit van Antwerpen (UA). Gedurende zijn masterjaren specialiseerde hij zich voornamelijk in het straf(proces)recht en het vennootschapsrecht. Door het schrijven van zijn masterthesis (“Het recht op het doen horen van getuigen in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”) kon hij zich verder verdiepen in het straf(proces)recht. Op 6 juli 2017 behaalde Jens Vanhellemont met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Op 1 september 2017 legde hij vervolgens de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen en vatte hij zijn stage aan bij STUDIO | LEGALE Advocaten, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt. Hij is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en volgde de Supralat-opleiding inzake het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en politieverhoren.

Hij schrijft en spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Lieselotte Vrints behaalde in 2015 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA). In het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma studeerde ze een semester aan de Université Capitole I te Toulouse. In 2015 legde zij de eed af als advocate aan de Antwerpse balie en maakte zij haar intrede bij het team van STUDIO | LEGALE. Zij heeft een ruime interesse voor het recht, in het bijzonder voor het burgerlijk recht, het verkeersrecht, het administratief recht en het arbeidsrecht. Zij volgde de curatorenopleiding en is houder van het getuigschrift cassatie in strafzaken. Zij is erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken en volgde in 2020 een opleiding bemiddeling in sociale zaken bij het gerennomeerde bMediation (BBLC vzw en BECI) dewelke succesvol werd afgerond.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Joost Peeters, medeoprichter en partner bij STUDIO | LEGALE, begon zijn studies rechten in Antwerpen (UFSIA) en beëindigde deze via Leuven (KUL) te Rome (ROMA LUISS) alvorens hij in 2001 aan de balie van Antwerpen kwam. Hij bekwaamde zich ondertussen in het verzekeringsrecht, vennootschapsrecht (ook overnames en aandelen-overdrachten), ondernemingsrecht, huur, handelshuur, contractenrecht, verkeersrecht. Joost Peeters is bewindvoerder, curator en begeleidt vennootschappen in moeilijkheden (WCO dossiers). Hij werd beëdigd als plaatsvervangend Vrederechter in Antwerpen en is eveneens rechtskundig assessor bij de Orde van Architecten. Tevens is hij houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en behaalde hij recent het diploma van DPO (Data Protection Officer), conform de nieuwe GDPR, aan het vermaarde DPI (Data Protection Institute). Hij is erkend collaboratief onderhandelaar en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. Tevens volgde hij in 2020 een opleiding bemiddeling in sociale zaken.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans, Engels en kan zich behelpen in het Italiaans en het Duits.

Christian Clement voltooide met onderscheiding zijn studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten (UFSIA en UIA). Tijdens zijn stage kreeg zijn liefde voor het pleidooi in het algemeen en het strafrecht in het bijzonder gestalte. Ook volgde hij toen een postgraduaat vennootschapsrecht. In 2003 zette Christian Clement zijn praktijk – die grotendeels uit strafzaken bestaat – zelfstandig verder. Hij pleitte reeds talrijke Assisenzaken en zulks zowel voor daders als voor slachtoffers en hun familie. Christian Clement is medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE. Mr. Clement is lid van Criminal Law Committee van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). Tevens maakt hij deel uit van de Gemengde Commisie Rechtsbijstand (GCR) van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en was hij aldaar ook jarenlang lid van de Commisie Strafrecht. Mr. Clement is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en is Supralat-trainer voor het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en politieverhoren.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!