Het deskundigenonderzoek in burgerlijk recht
08 oktober 2021

Het deskundigenonderzoek in burgerlijk recht


Wanneer een geschil zich voordoet kan dit in sommige gevallen niet worden
opgelost met enkel juridische kennis. Zo zijn er geregeld ook wetenschappelijke of
technische problemen dewelke eveneens dienen te worden behandeld.


Hiervoor wordt er vaak beroep gedaan op een (gerechts)deskundige.


Een deskundige kan worden aangesteld in tal van domeinen zoals medische zaken,
bouwzaken, boekhoudkundige geschillen, etc., en kan van groot belang zijn voor de
afwikkeling van de schade.


Op 28.10.2021 zal Mr. Peeters een digitale les geven over het
deskundigenonderzoek in het burgerlijk recht waarbij de nieuwe rechtspraak
centraal staat en de verschillende mogelijkheden binnen het
deskundigenonderzoek uitgebreid aan bod zullen komen.


In deze opleiding wordt er niet enkel gekeken naar het gerechtelijk
deskundigenonderzoek maar ook naar het minnelijk deskundigenonderzoek
waarbij er geen tussenkomst van een rechter is.


Aan de hand van praktijkvoorbeelden en op basis van rechtspraak en rechtsleer
krijgt de deelnemer een overzicht van de mogelijkheden binnen zowel het
minnelijk als het gerechtelijk deskundigenonderzoek.

https://www.ncoi.be/nl/opleiding/deskundigenonderzoek-een-grondige-update.html?tab=algemeen