faillissement.

Faillissement

Wanneer financiële moeilijkheden aanhouden en uw onderneming het hoofd niet langer boven water kan houden, zal een faillissement onafwendbaar zijn.

Dit is ook wettelijk bepaald: een onderneming dient het faillissement aan te vragen zodra deze zich in toestand van staking van betaling bevindt en het krediet geschokt is.

De toestand van staking van betaling houdt in dat een onderneming in een definitieve onmogelijkheid verkeert om vervallen, zekere en opeisbare schulden te voldoen, ongeacht wat de oorzaak is van deze onmogelijkheid.

Het geschokt krediet wordt gedefinieerd als een gebrek aan vertrouwen of krediet dat de ondernemer geniet bij zijn schuldeisers, leveranciers en kredietverstrekkers.

Wanneer uw onderneming aan deze voorwaarden voldoet, dient u binnen uiterlijk één maand na staking van betaling het faillissement aan te geven.

Het neerleggen van de boeken gebeurt sedert 1 mei 2018 digitaal via het platform ‘RegSol’ (Centraal Register Solvabiliteit) en is sedert 1 februari 2019 gratis.

STUDIO | LEGALE kan u bijstaan bij het neerleggen van de boeken en er voor zorgen dat alle nodige formaliteiten hiervoor in orde zijn.

Indien de ondernemingsrechtbank het faillissement heeft uitgesproken, zal er een rechter-commissaris alsook een curator worden aangesteld over het faillissement.

De taak van de curator bestaat erin om het vermogen van de gefailleerde te beheren en te vereffenen en de opbrengst ervan te verdelen onder de schuldeisers. De curator kan hiervoor beroep doen op medewerking van de gefailleerde.

De ondernemingsrechtbank zal naast de curator eveneens een rechter-commissaris aanstellen. De rechter-commissaris heeft voornamelijk een controlerende taak en zal waken over de belangen van de massa van de schuldeisers én de gefailleerde.

Mr. Joost PEETERS is curator bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen en weet zeer goed waarop moet worden gelet bij een (nakend) faillissement.

Ook gedurende uw faillissementsprocedure kan STUDIO | LEGALE u bijstaan, dit onder meer voor een verzoek

tot kwijtschelding of bij een vordering die uitgaat van de curator (oprichtersaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, …) etc.

STUDIO | LEGALE kan u van A tot Z bijstaan en met haar jarenlange ervaring zowel langs de kant van de onderneming als de kant van de curator, kunnen wij u telkens advies en bijstand op maat verlenen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!