CRBP

Het Centraal Register van de Bescherming van de Personen (het CRBP)

Sinds 1 juni 2021

Het CRBP werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 12 februari 2021. Sinds 1 juni 2021 is het effectief in werking.

Wat

Het CRBP is een digitaal platform waarop alle gegevens met betrekking tot het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) gecentraliseerd worden. Zo bevat het per beschermde persoon alle verzoekschriften, alle beslissingen van de Vrederechter, verslagen, briefwisseling etc. die neergelegd zijn vanaf 1 juni 2021.

De bedoeling van het register is hoofdzakelijk om de communicatie te vergemakkelijken tussen de actoren die bij een beschermingsmaatregel betrokken zijn. Denk aan: de beschermde personen zelf, advocaten, bewindvoerders, magistraten, griffie,…

Toegang

Het CRBP kan geraadpleegd worden op de website www.rechterlijkebescherming.be van de FOD Justitie.

Via deze website kan je inloggen op het platvorm met je elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart met pincode of door gebruik te maken van de ‘Itsme’-app.

Aangezien het register allicht gevoelige/persoonlijke informatie bevat, is de toegang ervan beperkt tot volgende personen en instellingen:

 • Magistraten, griffiers en bestuurders;
 • Beschermde personen;
 • Erfgenamen van de beschermde personen; 
 • Vertrouwenspersoon; 
 • Partij in een procedure; 
 • Advocaten; 
 • Notarissen; 
 • Gerechtsdeurwaarders; 
 • Beheerders;
 • FOD Justitie; 
 • Ambtenaren van de burgerlijke stand en gemeentebesturen.

Bovendien hebben zij enkel toegang tot de gegevens die voor hen relevant zijn of die voor hen noodzakelijk zijn om hun wettelijke opdracht uit te voeren.

Verplicht?

In principe is het gebruik van het platvorm verplicht en moeten sinds 1 juni 2021 alle documenten digitaal worden ingediend. Niettemin kunnen particulieren die minder ervaren zijn met het digitale gebeuren nog terecht bij de griffies van de Vredegerechten om het beheer en de behandeling van dossiers op papier te verrichten. Toch wordt het gebruik van de e-service sterk aangeraden.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!