bekendmaking splitsingsbesluit

Bekendmaking splitsingsbesluit

Tot slot worden de akten houdende vaststelling van de besluiten tot deelneming aan de splitsing van de gesplitste vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekendgemaakt.

Zij worden ten laatste bekendgemaakt binnen tien dagen na de neerlegging van de akte.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!