algemeen

Wat

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die door een rechtbank (de Vrederechter) kan worden opgelegd wanneer een meerderjarige persoon niet (meer) in staat is om zijn eigen belangen te beheren. Denk aan personen met een mentale of fysieke beperking, personen met een psychische stoornis, personen met een hersenletsel, personen met een verslavingsproblematiek,…

Een minderjarige kan dus niet onder bewind worden geplaatst. Zij worden geacht voldoende te worden beschermd door het ouderlijk gezag en de voogdij.

Een persoon die onder bewind wordt geplaatst, wordt een ‘beschermde persoon’ genoemd. Deze persoon wordt door de beschermingsmaatregel onbekwaam voor bepaalde handelingen. De Vrederechter zal een bewindvoerder aanduiden die de beschermde persoon zal bijstaan of vertegenwoordigen bij het stellen van de aangegeven handelingen.

Wanneer

Het bewind als beschermingsmaatregel kan in twee gevallen worden opgelegd:

 • omwille van iemand zijn gezondheidstoestand (mentaal of fysiek);
 • bij verkwisters.

Verkwisters zijn personen die om ongerechtvaardigde redenen hun inkomsten op ernstige wijze verspillen zonder dat er sprake hoeft te zijn van een gezondheidsproblematiek.

Wanneer het bewind wordt ingesteld omwille van de gezondheidstoestand kan de bescherming betrekking hebben op de persoon, op de goederen of allebei. Bij een verkwistingsbewind kan de bescherming enkel betrekking hebben op de goederen.

De Vrederechter die oordeelt of een beschermingsmaatregel in de vorm van een bewind moet worden opgelegd, moet een aantal principes in acht nemen, nl. noodzakelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit. Dit houdt o.a. in dat:

 • er voorrang wordt gegeven aan buitengerechtelijke bescherming;
 • een bewind enkel kan worden ingesteld wanneer dit noodzakelijk is om de belangen van de betrokkene, en niet die van anderen, te beschermen;
 • men enkel onbekwaam wordt verklaard voor de handelingen waartoe men effectief niet meer in staat is om deze zelfstandig te stellen;
 • er voorrang wordt verleend aan een regime van bijstand (en niet aan een regime van vertegenwoordiging).
Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!