10 redenen om bij ons in bewindvoering te gaan

10 redenen om bij ons in bewindvoering te gaan

1. De bewindvoerder is er om te helpen

Advocaat Joost PEETERS is bewindvoerder bij STUDIO | LEGALE. Hij wordt door de rechtbank aangesteld om mensen te helpen wiens fysieke of mentale gezondheid het niet (langer) toelaat om (volledig) voor zichzelf te zorgen. Hierdoor worden deze mensen beschermd. Joost PEETERS zal u als bewindvoerder ontlasten van allerlei zorgen door bepaalde beslissingen voor u te nemen. Dit kunnen persoonlijke beslissingen zijn of beslissingen over uw goederen. Uiteraard staat uw eigen belang daarbij altijd centraal!

2. Persoonlijke en praktische aanpak

Omdat niet iedereen in dezelfde (financiële) situatie zit, zorgt Joost PEETERS voor een persoonlijk aanpak. De te beschermen persoon wordt, indien zijn/haar (mentale) toestand dit toelaat, zeer nauw betrokken bij het nemen van beslissingen. Hoe dan ook wordt er altijd contact gehouden met de beschermde persoon, zijn omgeving en met de eventuele vertrouwenspersoon.

3. Geen financiële en/of administratieve zorgen meer!

De opdracht van de bewindvoerder is om de te beschermen persoon van zijn zorgen te verlossen.

Bij een bewindvoering over de persoon zal Joost PEETERS instaan voor alle administratie en communicatie die gepaard gaat met de beslissingen die moeten worden genomen.

Bij een bewindvoering over de goederen, wordt er bij aanvang van het dossier besproken hoeveel leefgeld de te beschermen persoon kan krijgen voor eigen uitgaven. Alle andere betalingen en daarmee gepaard gaande administratie wordt geregeld door de bewindvoerder.

Er wordt ook gekeken naar welke inkomsten (uitkeringen, premies, sparen etc.) verkregen kunnen worden.

Joost PEETERS helpt ook met huisvesting. Zo heeft hij enkele van zijn dakloze pupillen zeer snel aan een woonst geholpen.

4. Succesvolle dossiers

Joost PEETERS is thans bewindvoerder van tientallen mensen, dewelke allemaal zeer tevreden zijn. U kan dus rekenen op een ervaren bewindvoerder.

5. Advocaat, curator, plaatsvervangend Vrederechter en bemiddelaar

Joost PEETERS is naast professionele bewindvoerder ook advocaat, curator, plaatsvervangend Vrederechter en bemiddelaar. Hij kan dus kennis en ervaring vanuit verschillende activiteiten inzetten bij het behandelen van uw dossier.

6. Duidelijke communicatie

Joost PEETERS garandeert een duidelijke, transparante en verstaanbare communicatie naar de te beschermen persoon toe (indien zijn/haar toestand dit toelaat), alsook naar diens omgeving en eventueel vertrouwenspersoon.

U wordt op de hoogte gehouden van alle beslissingen die worden genomen en bijkomende vragen of inlichtingen worden met plezier beantwoord.

Nu het om persoonlijke zaken gaat, zet Joost PEETERS ook in op een snelle reactietijd.

7. Bereikbaarheid

Het kantoor van Joost PEETERS is alle werkdagen van 8u00 – 19u00 (telefonisch) bereikbaar. Indien gewenst kan ook op eerste verzoek een afspraak gemaakt worden voor een vergadering in persoon.

8. Performant secretariaat en medewerkers

De bewindvoerder, Joost PEETERS, wordt bijgestaan door een performant secretariaat en gespecialiseerde medewerkers. Hierdoor worden dossiers optimaal beheerd en kan de beschermde persoon of diens omgeving altijd bij iemand terecht.

9. Permanente bijscholing

De bewindvoerder en zijn medewerkers nemen op regelmatige basis deel aan opleidingen om van alle recente ontwikkelingen rond bewindvoering op de hoogte te zijn. Zo kunnen wij u optimaal van dienst zijn!

10. Voor jong en oud

Joost PEETERS is bewindvoerder voor jong en oud.

Niet enkel oudere mensen worden onder bewind geplaatst, maar ook jongeren vanaf 18 jaar kunnen met een bewindvoering verder geholpen worden.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!